Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
THANK YOU is but a small word…
Date:
September 2020


Saying “THANK YOU!” is a small action for a very big and immense gratitude we feel after yet another successful G8 Auction.

We indeed end this year’s Bonsmara auctions on a high note thanks to many role players – you know who you are!

BUT... without our loyal and new buyers, this would not have been possible!

We trust your new bull will bring you lots of happiness and many great calves.

God bless and keep safe!

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2020:
BULBESKRYWINGS – dis mos die lekker gedeelte!
Date:
April 2020Ek geniet altyd om die bul beskrywings te lees! Is dit vreemd of voel julle ook so?!

Vir die wat wonder, JA, ons gaan voorlopig aan met ons veiling en die datum is dan nog steeds 15 Mei, 11H00. Soos wat ons meer inligting oor Covid 19 kry en hoe dit ons lokaal in Namibië raak, sal ons alles deurgee aan almal, in alle media tot ons beskikking.

Covid 19 het NIE ons bulle aangetas of geraak – HULLE IS REG VIR DIE VEILING en reg vir nuwe tuistes! Besoek gerus AUCTION 2020 op hierdie webtuiste vir alle inligting asook kan jy vinnig spring na foto’s van al die bulle asook beskrywings.

Hierdie is ons 13de Hartebeestloop Produksie Veiling en deur die jare is daar ‘n sekere standaard gevestig. Dit is nie meer nodig om die standaard met elke bulbeskrywing te herhaal nie. Die beskrywings word tè omslagtig, bevat tè veel inligting en lees tè moeilik. Ek gee jou die versekering dat geen bul wat nie aan die onderstaande voldoen, op die veiling is nie.

A. PRESTASIETOETSING OP DIE VELD EN IN DIE ALGEMEEN:

 1. Pelvismetings
  Die eienskap is oorerflik en daar is genoeg variasie in pelvisgrootte om daarvoor te selekteer. Streng seleksie onder die veilingsbulle bring kalfgemak na jou kudde. As ‘n bul nie voldoen aan die norme vir pelvisgrootte nie, is dit nie op die veiling nie. Ek dui nie pelvisdata aan in die bulbeskrywings nie maar, dit is gedoen en beskikbaar.

 2. VERSKEIE ANDER METINGS EN EIENSKAPPE Kondisietellings, temperament, kwaliteit vel en haar, klou kwaliteit en uier en speen evaluering van die vroulike diere in die bul se stamboom.
  Hierdie eienskappe is deurlopend geëvalueer – dit is vir ons en jou van dieselfde ekonomiese waarde as amptelike prestasietoetsing. Ons ken die finansiële verlies van ‘n swak kalf weens dopspene of ‘n swak uier by die koei. So ook die probleme met hans kalwers grootmaak. Ons doelwit is om langtermyn genetiese voordeel na jou kudde te bring met behoud van goeie kondisie op die veld, mak en hanteerbare beeste, goeie aanpasbaarheid, goeie loopvermoë en fantastiese spene en uiers wat hou-en-hou. Hierdie data is beskikbaar vir alle veilingsbulle.

 3. Aanpasbaarheid en groeivermoë op die veld
  Aanpasbaarheid word gemeet as deel van die amptelike prestasietoetsing. Ons gee egter die ekstra tree en doen ook ‘n VeldPrestasie toets op die plaas onder ekstensiewe toestande. Al die eienskappe wat aanpasbaarheid, gehardheid, veldvoeromset en groeivermoë op die veld bepaal, word saamgevoeg in die Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks. Die veilingsbulle het almal die toets deurgegaan en genoegsaam presteer om te voldoen aan die kriteria om op die veld suksesvol te presteer. Dit is wêreldwyd ‘n neiging om alle belangrike eienskappe saam te vat in ‘n gesamentlike indeks. In die bulbeskrywings word nie verwys na die Hartebeestloop VeldPrestasie Indeks of na die individuele komponente wat die indeks opmaak nie.

 4. Veldbultoets
  Onderstaande is ‘n kort beskrywing van die redes en ons toepassing van Veldbultoetse op Hartebeestloop. Ek verwys nie meer na die individuele bulle se Veldbulprestasies as deel van die bulbeskrywings nie. Bulle wat nie presteer het onder veldtoestande nie, is alreeds uitgeskot en nie deel van die veiling nie. Die Hartebeestloop Ekonomiese Indekse vir individuele bulle is wel beskikbaar op aanvraag.

  Tom Lasater (stigter van die Beefmasters) het die volgende gesê en met groot sukses toegepas: “Livestock should be bred, born, raised, performance tested and sold under the conditions they will produce.” Op Hartebeestloop pas ons die filosofie streng toe en glo dat die uitgroei van bulle op ruvoer vir ordentlike ontwikkeling van voormae, ‘n sleutelfaktor is vir die latere goeie prestasies onder veldtoestande.

  Ons stel net belang in die eienskappe wat vir ons kliënte meer geld in die sak bring en daarom toets ons in samewerking met Veldbul SA die volgende:
  • Groei op die veld as indikasie van lae insetkoste beeste
  • Doeltreffendheid van veldweidingomset na vleis en gewig
  • Handhawing van kondisie op die veld as indikasie van lae insetkoste en aanpasbaarheid
  • Temperament om maklik en veilig te boer
  • Pelvisgrootte vir maklike kalwing
  • Haarkleed vir aanpasbaarheid
  • Skrotumomtrek as indikasie van vrugbaarheid van vroulike nageslag

  Hiervolgens word dan ‘n Hartebeestloop Veldbul Ekonomiese Indeks uitgewerk en aan elke bul toegeken.

 5. Ultrasoniese skandering en die potensiaal vir goeie vleisopbrengs en hoë uitslagpersentasie
  Ons doen ultrasoniese skanderings vir so lank as wat ek kan onthou. Hierdie data word gebruik om vleisopbrengs en uitslagpersentasie binne gebalanseerde perkte te verbeter as deel van ons teelbeleid. Die Hartebeestloop slagbees prestasies by Meatco is ‘n bewys dat daar wel suksesvol vir die 2 eienskappe geselekteer kan word. Ek gebruik soms algemene boere-terme soos volvleis bul, gepak met vleis ensomeer as deel van die bulbeskrywing – dit is net om die vleiseienskappe van ‘n spesifieke dier te beklemtoon. Die vleisdraende vermoë van die bulle en die genetiese potensiaal om dit oor te dra na die nageslag is ‘n belangrike teeldoelwit op Hartebeestloop. Ons wil graag die hoeveelheid “vleis” in jou kudde verbeter. Ek gee egter nie meer die verwagte uitslagpersentasie en karkasopbrengs in die bulbeskrywings nie. Dit raak net tè veel inligting.

 6. Ultrasoniese skandering, grootte van oogspieroppervlakte en vroeë vetneerleggingsvermoë
  Bespiering in vleisbeeste is ‘n belangrike ekonomiese produksie eienskap. Dit is hoekom oogspieroppervlaktes gemeet word want dit gee ‘n baie goeie indikasie van die algehele bespiering van die dier. Oormatige bespiering het egter ‘n negatiewe invloed op vrugbaarheid en reproduksievermoë. Die vermoë van diere om vroeg genoeg vet neer te lê, is ‘n noodsaaklikheid vir vroeg vrugbaar en vroeg in kondisie kom, om bul te vat. Die waarde van “kombinasie diere” wat genoegsame bespiering het èn die vermoë besit om vroeg in kondisie te kom – is die “ultimate smart partnership” tussen produksie en reproduksie. Vir my is dit ‘n vereiste vir suksesvolle beesboerdery. Hierdie data is weereens beskikbaar vir alle veilingsbulle en ek verwys in die soms in die bulbeskrywings na spesifieke diere wat uitstaande is vir hierdie 2 eienskappe.

 7. Manlikheid, sekondêre manlikheidseienskappe, geslagsegtheid, skrotumomtrek, vrugbaarheid en libido
  Die veilingsbulle is verskeie kere en weer-en-weer geëvalueer op die visuele eienskappe wat manlikheid en potensiële libido aandui. Vanaf welige stertkwas tot kaal voorkoppe! Skrotumomtrekke is gemeet en skrotums en geslagsorgane is klinies ondersoek en voldoen aan die Bonsmara en Veeartseny standaarde. Alle bulle is vrugbaar getoets deur die veearts en van geselekteerde bulle is mikroskopiese video opnames gedoen van die semenontleding. Die veilingsbulle is reg om te werk! Die data is alles beskikbaar maar word nie onder elke bulbeskrywing bespreek nie.B. AMPTELIKE PRESTASIETOETSING Ek probeer om die bulbeskrywings te vergemaklik vir die boere deur die prestasietoets data in ‘n makliker vorm met Teelwaarde Indekse en Logix Seleksie Waardes deur te gee. Onderstaande is die verduideliking oor hoe die Teelwaarde Indekse en Logix Seleksie Waardes bepaal word en hoe dit verstaan en gebruik moet word.

 1. Hoekom word Teelwaarde Indekse gebruik in die bulbeskrywings en nie die individuele Teelwaardes nie?
  Die teelwaarde indeks is makliker om te verstaan as ‘n teelwaarde, veral vir die kommersiële boere. Die basis van ‘n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting en dit dui aan dat die dier ‘n bogemiddelde genetiese potensiaal het vir ‘n spesifieke eienskap ten opsigte van die lewendige diere in die ras. Daar is egter heelwat kere wat waardes tussen 80 - 100 aanvaarbaar is, afhangende van die prioriteit van die eienskap wat jy wil aanspreek in jou kudde. Vra gerus hulp by een van die veilingskonsultante as jy onseker oor dit is.

 2. Hoekom word die Logix Seleksie Waardes (Logix Groei Waarde en Logix Produksie Waarde) gebruik in die bulbeskrywings?
  Die Logix Seleksie Waardes is die kombinasie van die teelwaardes in ‘n enkele waarde. Dit gee ‘n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Dit maak dit onnodig om elke teelwaarde afsonderlik vir elke eienskap vir elke dier te bespreek. Die kombinasie genetiese waardes saamgevat in ‘n Groei Waarde en ‘n Produksie Waarde dui die genetiese meriete van die dier aan. Die basiswaarde is 100 en is waardes bo 100 in die gewenste rigting. Onthou hierdie Logix Seleksie Waardes word uit verskeie subwaardes opgebou en weereens is waardes tussen 90 en 110 baie aanvaarbaar. Dit is tans die neiging om verskeie teelwaardes saam te vat in een waarde om verstaanbaarheid en besluitneming te bevorder. Hierdie data is vir elke bul beskikbaar maar word nie in die bulbeskrywings aangedui nie.C. LOGIX SELEKSIE WAARDES

As daar enige onduidelikheid oor die Logix Seleksie waardes is, kan jy my enige tyd kontak.

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2020
Archive 2019
Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap