Hartebeestloop

Cattle Ear Marks

It is mandatory for all Bonsmara breeders to clip the ears of new born calves, to identidy the order in which the calf was born in the herd. Branding on the upper thigh identifies the year that the calf was born.

Bonsmara Ear Marks / Bonsmara Oormerke
Bonsmara Ear Marks / Bonsmara Oormerke
In practice this is how the 338th calf would be marked / In praktyk is dit hoe die 338ste kalf gemerk sal word
In practice this is how the 338th calf would be marked / In praktyk is dit hoe die 338ste kalf gemerk sal word


Example 1:

The calve born 9th in a specific year, gets 3 clips in the RIGHT ear (5, 3 + 1 = 9).

Read the year on the branded thigh.

Example 2:

The calve born 21st gets 2 clips in RIGHT ear (10 & 10) and 1 clip on LEFT ear (1), totalling 21.
  1. Ear notches help identifying animals at a distance.

  2. Number all animals yearly, starting with 001 and also brand the year on the upper thigh of the animal (eg 10).

  3. Attach ear piece as soon as possible after birth as well as do ear notches as preventative measure in case of a missing ear piece.

  4. The correct method is using a combination of rounded and pointy marks for ear notches - many farmers only use pointy notches.


Voorbeeld 1:

Kalf wat 9de gebore word in gegewe jaar, kry op LINKEROOR 3 knip merke (5, 3 en 1 = 9).

Jaartal word gelees op brandmerk van boud.Voorbeeld 2:

Kalf no. 21 in ‘n jaar kry 2 knippe in REGTEROOR (10 & 10 = 20) en 1 knip in LINKEROOR (1) wat altesaam 21 gee.
  1. Oormerke vergemaklik identifikasie van diere op ‘n afstand.

  2. Nommer diere jaarliks, beginnende by 001, asook brand jaartal op boud (bv. 10 vir 2010).
  3. <
  4. Plaas oorplaatjie so gou as moontlik na geboorte asook doen oormerke as voorsorg maatreël vir plaatjie wat mag verloor.

  5. Die korrekte metode vir oormerke is ’n kombinasie van ronde asook puntige knippe - baie boere gebruik slegs puntige knipmerke.Back to Top
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap