Hartebeestloop

Articles

In this section of the website we feature ALL the articles written by HARTEBEESTLOOP BONSMARAS, mainly from our Bonsmara stud breeding program. In most of the articles we refer to what works for us at Hartebeestloop and how we do things in our Bonsmara stud. We also have articles done by other authors. If we can learn from you, we certainly will publish your work! This is a very comprehensive part of this website and we hope you enjoy reading and learning here!

CONTACT US: JOGGIE BRIEDENHANN +264 81 231 6169 (jbried@joggie.com.na)

Publication selected in the Archive of 2019:
Hartebeestloop bulle vir optimale groei van Osse
Date:
July 2019


Is jy ook een van die Namibiese boere wat gereeld gebruik maak van die wisseling tussen speenkalf- en osproduksiestelsels? Dis alombekend dat hierdie wisseling bepaal word deur die beskikbaarheid van weiding en die prys van slagbees. Dis waar waardetoevoeging plaasvind binne die plaashek - die uitgroei van speenkalwers tot store en nog verder tot volwaardige osse.so watter bulle is geskik?

Dis nie net enige bulle wat gebruik kan word vir hierdie stelsel nie. Hulle moet sekere eienskappe hê om

 • optimale groeivermoë
 • goeie gewigstoename
 • en doeltreffende voeromset

tydens naspeense groei te bevorder.

oorerwing

Dis dan hierdie eienskappe wat oorgedra moet word na die nageslag, en dit is dan die osse is wat op die veld moet uitgroei.

Oorerwing speel dus ‘n groot rol!

PRESTASIETOETSING!

Die heel belangrikste is dat die bulle prestasiegetoets moet word om te sien hoe sterk hierdie eienskappe in elke individuele bul teenwoordig is. Die bulle kompeteer met mekaar tydens prestasietoetsing en word dan in ‘n rangorde geplaas.

Teelwaardes maak dit ook moontlik om die bul se prestasies met ander Bonsmara bulle wêreldwyd te vergelyk asook die vermoë van bulle om hierdie eienskappe oor te dra na hulle nageslag.

Genomiese analises het hierdie waardes nog baie meer betroubaar gemaak.

WAT WAS ONS FOKUS?

Ons fokus met die uitsoek van die Gobabis bulle (vir die veiling op 6 Augustus), was sterk op goeie groeivermoë om optimale speengewig te bevorder, en veral goeie naspeense groeivermoë om optimale gewigstoename op die veld te verseker.

Kliek gerus hier om die bul foto's en beskrywings van die bulle te sien!

HOE VERSEKER JY JOU BUL GAAN VIR JOU GEE WAT JY SOEK?

Kom ons kyk dan watter EIENSKAPPE in jou nuwe bul is nodig om vir jou naspeense groeivermoë en gewigstoename, asook ‘n goeie uitslagpersentasies en vleisopbrengs te verseker.

Die Gobabis veilingsbulle was almal getoets vir hierdie eienskappe. Ons het veral gekyk hoe hulle presteer het tydens prestasietoetsing in elke eienskap en ook hoe sterk hulle geneties is om die eienskappe na hulle nageslag oor te dra.

Kom ons kyk gou na die 2 begrippe wat belangrik is en van toepassing is op elke eienskap en in elke tabel.

A. TEELWAARDE INDEKSE

Net gou weer ‘n vinnige verduideliking:

Die rasgemiddelde Teelwaarde Indeks vir enige eienskap vir alle Bonsmara diere wêreldwyd, word as 100 aangedui – hou dit altyd mooi ingedagte.

Waardes onder of bo 100 word dan as ‘n persentasie uitgedruk.
‘n 95 Teelwaarde Indeks is 5% laer as die rasgemiddeld vir die betrokke eienskap en 105 beteken dan dat die dier 5% beter as die rasgemiddeld is.
Laer of hoër as rasgemiddeld is nie noodwending verkeerd of reg nie – ja dit kan verwarrend ook wees!

Alles hang eintlik mos af wat die boer met die spesifieke eienskap wil doen in sy kudde!

B. GENOMIESE ONTLEDING

Genomiese ontleding is tans die mees akkuraatste genetiese metode om te bepaal hoë akkuraat die voorspelling vir oordrag van ‘n betrokke eienskap na die nageslag sal wees.

Hierdie bulle is almal genomies ontleed en van hulle vaders, moeders, oupas en oumas is ook al ontleed.

Kyk gerus na die rooi vetgedrukte syfers in hakies op die tabelle langs die teelwaarde indeks. Dit is waar die persentasie akkuraatheid van die voorspelling aangedui is.
Jy kry wat voorspel word of andersins gestel – die bul teel wat sy Teelwaarde Indekse sê!

Kom ons kyk na na waardes!

 1. Naspeense Groeivermoë

  Dit is presies wat dit sê – die totale groei van die dier vanaf speenouderdom tot volwassenheid.

  Die bul se Teelwaarde Indeks vir Genetiese Naspeense Groei (Na Speen op die katalogus) is ‘n samevatting van alle moontlike eienskappe wat oorerflik is en wat deur dekades van prestasietoetsing bepaal is, en bydra tot die naspeense groeivermoë van die bul.

  Dit is die eienskappe wat die bul na sy nageslag oordra en wat hulle prestasies soos bv naspeense groeivermoë sal beinvloed. In kort, ongeag in watter omgewing jy boer, die diere met die beter Genetiese Naspeense Groeivermoë, behoort beter te presteer vir hierdie eienskap en alle ander eienskappe wat deur Genetiese Naspeense Groeivermoë beinvloed word.

  Genetiese Naspeense Groeivermoë van die Hartebeestloop bulle op die Gobabis veiling

  Tabel 1 wys die Genetiese Naspeense Groeivermoë van die Hartebeestloop bulle op die Gobabis veiling.

  TABEL 1

  Bulnommer
  GDT
  % beter as rasgemiddeld
  HART 16-0032
  110 (69%)
  10%
  HART 16-0286
  131 (66%)
  31%
  HT 16-0026
  104 (73%)
  4%
  HT 16-0090
  104 (67%)
  4%


  DIE BULLE HET BOGEMIDDELDE GENETIESE NASPEENSE GROEIVERMOË EN ‘N MATIGE TOT HOË AKKURAATHEID OM DIE EIENSKAPPE NA HULLE NAGESLAG OOR TE DRA. 2. Gemiddelde Daaglikse Gewigstoename (GDT)

  Dit is sekerlik een van die belangrikste groei teelwaarde indekse.

  Dit dui die hoeveelheid gewig aan wat aangesit word gedurende ‘n gegewe tydperk.

  Hoe vinniger die dier gewig aangesit, hoe gouer bereik hy die teikengewig en kan dit bemark word.

  GDT is ook ‘n aanduiding van aanpasbaarheid van die dier. Indien ‘n dier nie aangepas is nie, groei hy nie na wense. Sy groeigene word “afgeskakel” as ‘n oorlewingsmeganisme.

  Tabel 2 dui die GDT asook die akkuraatheidpersentasie van oordrag na nageslag aan van die Gobabis veilingsbulle.

  TABEL 2

  Bulnommer
  GDT
  % beter as rasgemiddeld
  HART 16-0032
  110 (69%)
  10%
  HART 16-0286
  131 (66%)
  31%
  HT 16-0026
  104 (73%)
  4%
  HT 16-0090
  104 (67%)
  4%


  DIE BULLE HET BOGEMIDDELDE GDT WAARDES EN ‘N MATIGE TOT HOË AKKURAATHEID OM DIE EIENSKAPPE NA HULLE NAGESLAG OOR TE DRA. 3. UITSLAGPERSENTASIES EN KILOGRAMME VLEISOPBRENGS

  Uitslagpersentasie en kilogramme Vleisopbrengs gee ‘n baie goeie aanduiding van die vleis tot been verhouding en kilogramme vleis sonder die been, onderskeidelik.

  Dit word onder andere bereken vanaf die gewig, oogspieroppervlakte en vetdikte mates. Die eienskappe is matig tot hoogs oorerflik, wat beteken akkurate genetiese voorspellings kan met behulp van Teelwaarde Indekse gemaak word.

  Hierdie Teelwaarde Indekse word bepaal deur “Real-Time” Ultrasoniese Skanderings (RTU) en verder verfyn deur genomiese ontledings.

  Op Hartebeestloop doen ons vir dekades lank “Real-Time” Ultrasoniese Skanderings en is alle veilingsbulle genomies ontleed!

  Die Teelwaarde indekse kan dus met groot vertroue as ‘n hoë akkuraatheid voorspelling aanvaar word.

  Tabel 3 dui die Uitslagpersentasies en Kilogramme Vleisopbrengs van die Gobabis veilingsbulle aan.

  TABEL 3

  Bulnommer
  Uitslagpersentasies
  Vleisopbrengs
  HART 16-0032
  98
  119
  HART 16-0286
  125
  137
  HT 16-0026
  105
  109
  HT 16-0090
  123
  136


  DIE BULLE HET BAIE GOEIE UITSLAGPERSENTASIES EN KILOGRAMME VLEISOPBRENGS.So daar is nou in kort al die eienskappe wat belangrik is in ‘n suksesvolle os produksiestelsel.

Boere kan hierdie inligting gebruik om ‘n beter keuse en meer ingeligte besluit te neem oor watter bulle nodig is in hulle boerdery.

Hoop ons sien jou op die Gobabis Veiling 2019 (11h30)!

Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2019
Archive 2018
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Archive 2010
Archive 2009
Archive 2008
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap