Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
Outstanding DNA Certified Polled Bonsmara Bull
Date:
August 2019


This is HT 16-0009 - he is an outstanding DNA Certified Polled Bonsmara Bull from Hartebeestloop.

Bred from a SA STUDBOOK ELITE SILVER highly fertile mother. Very good Genomic breeding values.

To see a bigger photograph of his impressive father, HT 12-0020, please click here.

HT 16-0009 is on offer at the G8 Auction on 29 August (18h00) AGRA RING Windhoek.

Hope to see you there!

Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2019:
OPTIMALE SPEENGEWIGTE VIR GOBABIS
Date:
July 2019
Dit is altyd lekker om veiling te hou in die Mekka van die Namibiese beeswêreld! Ons almal weet - die boere ken beeste!

Gobabis en omgewing word geken vir uitstaande kwaliteit speenkalwers. Daar is sekere eienskappe wat weens dekades van prestasietoetsing geneties vasgelê word om optimale speengewigte in verskillende omgewings te verseker. Op Dinsdag 6 Augustus hou ons weer veiling in Gobabis en alle bul foto's asook beskrywings van die bulle is reeds te besigtig. Die video's van al die bulle kan op dieselfde plek besigtig word!

Kom ons kyk na ‘n paar punte waaraan diere moet voldoen om optimale speengewig te bevorder.

Hierdie is slegs 'n UITTREKSEL en die volledige artikel kan gelees word op Publications 2019 (volg net die skakel) – elke punt het meer detail en dus makliker verstaanbaar.

  • Genetiese Voorspeense Groeivermoë (vanaf geboorte tot speen).
  • Die bul se eie speengewig het basies geen invloed op sy vermoë om swaar of ligte speenkalwers te teel nie. Sy speengewig is suiwer ‘n refleksie van die omgewing (genoeg reën, uitstekende weidingbestuur) en bestuur (goeie lekprogram op die regte tyd) waarin hy uitgegroei het as speenkalf. Geen van bogenoemde faktore en vele ander soos kruipvoer ensomeer, is oorerflik nie. En het dus GEEN waarde om die bul se vermoë om die speengewig van sy nageslag te beinvloed, te bepaal nie.
  • Die bul se Teelwaarde Indeks vir Genetiese Voorspeense Groei (Speen Direk op die katalogus) is ‘n samevatting van alle moontlike eienskappe wat oorerflik is en wat deur dekades van prestasietoetsing bepaal is.
  • Die rasgemiddelde Teelwaarde Indeks vir Genetiese Voorspeense Groeivermoë (Speen Direk) vir alle Bonsmara diere wêreldwyd, word as 100 aangedui. Alles hang af wat die boer met die spesifieke eienskap wil doen in sy kudde!
  • Met dit alles in ag geneem, het ek die Hartebeestloop Gobabis veilingsbulle uitgekies met bogemiddelde Genetiese Voorspeense Groeivermoë. Sien die tabel in die volledige artikel
  • Die tabel wys duidelik dat die bulle ‘n bogemiddelde Genetiese Voorspeense Groeivermoë het wat na die nageslag oorgedra sal word.
  • Genomiese ontleding is tans die mees akkuraatste genetiese metode om te bepaal hoë akkuraat die voorspelling vir oordrag van die bogemiddelde Voorspeense Groeivermoë na die nageslag sal wees. Hierdie bulle is almal genomies ontleed en van hulle vaders, moeders, oupas en oumas is ook al ontleed.
  • Laastens wil ek kortliks verwys na die algemene bespiering in vleisbeeste en pertinent na die rol wat genoegsame bespiering speel in optimale speengewig. Genetika is permanent en hoef nie jaarliks “gekoop”, gevoer of “ingeplant” te word nie. Speenkalwers produsente is goed bekend met die ekstra gewig wat goeie bespiering bring.
  • Oogspieroppervlakte is ‘n goeie aanduiding van algemene bespiering en ook die karkas se vleisopbrengs.
  • Die Tabel (in die volledige artikel) dui die Teelwaarde Indekse vir Oogspieroppervlakte van die Gobabis veilingsbulle aan

Dit is belangrik vir boere om nie nèt na Genetiese Voorspeense Groeivermoë of Oogspieroppervlakte of die 2 eienskappe saam in isolasie te kyk nie. Beeste en Boerdery gaan oor ver meer as dit. Gebruik dit in jou besluit om optimale speengewig in jou kudde te bevorder, indien jy dit benodig.

Hoop om jou by Gobabis te sien op 6 Augustus!Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2019
Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap