Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
GOBABIS WORD WEER ROOI!
Date:
July 2018


Ja, ons kleur weer vir Gobabis ROOI met die Bonsmara Veiling op 9 Augustus by die Agra Veilingskrale! Ons het reeds ons veilingsbulle op die web geplaas en sien meer inligting hier!

Gobabis en omgewing is prima beeswêreld en word geken aan kwaliteit speenkalwers en osse.

Daar is sekere eienskappe wat baie belangrik is om konstant goeie beeste te teel. Dit is groeivermoë – beide voorspeense en naspeense groeivermoë, gemiddelde daaglikse gewigstoename (GDT) en die vermoë van die beeste om weiding om te sit in gewig.

As hierdie eienskappe geneties vasgeteel is in ‘n kudde, is dit permanent en teel jy konstant goeie groeiers en goeie omsetters van gras na gewig. Jou gebruiksbulle het verreweg die grootste invloed) om hierdie goeie eienskap gene vas te teel in jou kudde.

Ek het klem gelê om hierdie “game changer)” eienskappe bulle te kies vir die veiling. Die Hartebeestloop bulle is almal baie goeie groeiers en grasomsetters en sal dit permanent in jou kudde vas teel.

Genomies Verrykte Teelwaarde Indekse (GEBV’s) is tans die mees akkuraatste metode om die vermoë van bulle te bepaal om groeivermoë en voeromset oor te dra na hul nageslag. Die Hartebeestloop bulle se vermoë om die goeie eienskappe oor te dra in kuddes, is baie goed gevestig en hoogs akkuraat.

Hoop om jou te sien op 9 Augustus, 11H30, by die Gobabis Agra Veilingskrale!



Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2016:
Bulle op die web!
Bulls on the web!
Date:
April 2016

HART 12-0269 (Lot 6) - just the right amount of everything on this bull - even attitude!
HART 12-0269 (Lot 6) - just the right amount of everything on this bull - even attitude!
Dit is amper al weer veiling op Hartebeestloop! Ek het reeds van die bulle se foto’s en bulbeskrywings op die webtuiste gelaai. Die res van die bulle volg binnekort en so ook die Engelse bulbeskrywings. Die amptelike katalogus sal ook binnekort gelaai word.

Glo my, dit is ‘n “gesukkel” om die korrekte lotnommers uit te sorteer – elke dag is daar ‘n nuwe bul wat hand op steek om vroeër in te kom tydens die veiling! Ons hou jou egter op hoogte as alles gelaai is.

Weereens ‘n hartlike uitnodiging na ons veiling op Vrydag 27 Mei, 11H00, op die plaas Hartebeestloop.

It is almost auction time again at Hartebeestloop! I have posted photos and bull descriptions of some of the bulls on the website. The details of the rest of the bulls and the descriptions in English will follow shortly. The official catalogue will also be published soon.

Believe me, it is a real “struggle” to decide on the lot sequence – everyday there is a new bull that comes forward to challenge for an earlier position at the auction! We will however keep you posted when all the information is loaded.

I would once again like to cordially invite you to the auction on Friday 27 May, 11H00, on the farm Hartebeestloop.


Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap