Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
auction QUICK LINKS
Date:
April 2018some QUICK LINKS to the AUCTION PAGES:HARTEBEESTLOOP AUCTION: FRIDAY 18 MAY, 11HOO
- hope to see you there!

Comments:

{ 4 comments… read them below or add one }
Eugene from South Africa - April 8, 2018, 3:18 pm

Reply
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login below
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Festus from Namibia - April 9, 2018, 8:51 am

Reply
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login below
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Festus from Namibia - April 9, 2018, 8:51 am

Reply
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login below
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Zelda from Namibia - April 10, 2018, 6:25 am
Thank you for the convenient quick links
Reply
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login below
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2016:
POENAS - dit KAN werk!
Date:
March 2016

Goeie poena Bonsmara diere is min en moeilik bekombaar!

Dit maak die vermenigvuldiging van goeie poena gene baie stadig en plaas min seleksiedruk op die poena Bonsmaras.

Na ‘n baie lang proses van (gesukkel) opteling, selektiewe paring, prestasietoetsing (saam met die horingbulle) en vele meer is HT 13-0028 geteel. Hy is SP en is DNA getoets vir poena gene. Hy dra helfte poena gene en helfte horinggene en is as PH getipeer. Dit beteken dat as hy met ‘n gewone HH horingkoei gepaar word, helfte van die nageslag poena of los “scurs” sal wees en die ander helfte sal horingdiere wees. HT 13-0028 self het los “scurs” gehad.

Daar is sekere negatiewe eienskappe wat moontlik met poena gene geassosieer is:

  1. Oorwegend min bespiering – HT 13-28 het genoegsame bespiering soos op die foto gesien kan word.
  2. Swak groeisyfers wat met die min bespiering gekorreleer is – HT 13-0028 is deur ‘n Fase D groeitoets en het bo die groepgemiddeld gegroei. Sy GDT indeks is 104.
  3. Neiging na prolaps en swak skede/naelvel kombinasie – HT 13-28 wys goeie naelvel en skede en daar is geen prolaps nie.
  4. Tekort aan manlikheid – HT 13-0028 wys goeie sekondêre manlikheids eienskappe.
  5. Swak melk eienskappe vir oordra na vroulike nageslag – HT 13-0028 se melk teelwaarde is 6 teenoor die rasgemiddeld van 3.8Dit is my opinie dat daar wel plek is vir goeie poena Bonsmaras mits hulle net so goed presteer as die horing Bonsmaras. Wat dink julle ander Bonsmara telers? Ons hoor graag julle kommentaar en raad via die “comment" seksie hier onder (waar ons almal van mekaar kan leer) of na my epos - Joggie Briedenhann (jbried@joggie.com.na).

Ons beplan om 3 X SP PH en 3 X B PH bulle op die 2016 Hartebeestloop veiling aan te bied.

Julle is welkom om Hartebeestloop te besoek en self te sien hoe die POENA PROJEK vorder. Kyk gerus na die opteelprogram van poena (PP) verse. Hulle is geteel uit Senepol bul (PP) en Simmentaler verse (PP en PH). Hulle gaan nou na 'n donkerrooi Tuli bul (PP) om alle wit uit te teel. Daarna volg die amptelike opteelprogram na suiwer Bonsmara. Hierdie optelingsprogram komplimenteer die bestaande poena Bonsmara program.

Paul Marè, Martiens Aveling en die Hartebeestloop span is gedetermineerd om uitstekende poena Bonsmaras te teel!

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap