Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
GOBABIS WORD WEER ROOI!
Date:
July 2018


Ja, ons kleur weer vir Gobabis ROOI met die Bonsmara Veiling op 9 Augustus by die Agra Veilingskrale! Ons het reeds ons veilingsbulle op die web geplaas en sien meer inligting hier!

Gobabis en omgewing is prima beeswêreld en word geken aan kwaliteit speenkalwers en osse.

Daar is sekere eienskappe wat baie belangrik is om konstant goeie beeste te teel. Dit is groeivermoë – beide voorspeense en naspeense groeivermoë, gemiddelde daaglikse gewigstoename (GDT) en die vermoë van die beeste om weiding om te sit in gewig.

As hierdie eienskappe geneties vasgeteel is in ‘n kudde, is dit permanent en teel jy konstant goeie groeiers en goeie omsetters van gras na gewig. Jou gebruiksbulle het verreweg die grootste invloed) om hierdie goeie eienskap gene vas te teel in jou kudde.

Ek het klem gelê om hierdie “game changer)” eienskappe bulle te kies vir die veiling. Die Hartebeestloop bulle is almal baie goeie groeiers en grasomsetters en sal dit permanent in jou kudde vas teel.

Genomies Verrykte Teelwaarde Indekse (GEBV’s) is tans die mees akkuraatste metode om die vermoë van bulle te bepaal om groeivermoë en voeromset oor te dra na hul nageslag. Die Hartebeestloop bulle se vermoë om die goeie eienskappe oor te dra in kuddes, is baie goed gevestig en hoogs akkuraat.

Hoop om jou te sien op 9 Augustus, 11H30, by die Gobabis Agra Veilingskrale!Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2016:
“HART ELITE“ - en ons gebruik GOUD!
Now we use GOLD!
Date:
March 2016
KYK WAT BIED ONS JOU OP HARTEBEESTLOOP VEILING VRYDAG 27 MEI 2016!

Jumpstart to the English version

KYK WAT BIED ONS JOU OP HARTEBEESTLOOP VEILING VRYDAG 27 MEI 2016!

Slegs uitsonderlike kwaliteit kommersiële vroulike diere word aangebied op die veiling.

Hierdie kommersiële diere word eers deur ‘n Bonsmara senior keurder gekeur en moet ten minste aan ‘n Bonsmara basis dier keuringsvereistes voldoen. Dit beteken struktureel korrek, funksioneel doeltreffend en geskik om mee te boer (sien ook die beskrywing van die VROULIKE DIERE onder "Auction 2016).
Dan ondersoek die veearts klinies vir moontlike geslagsabnormaliteite, geskikte pelvisgrootte en kwaliteit uier en spene.

Indien beide die senior keurder en veearts tevrede is, word ‘n GOUE oorplaatjie aangesit waarop die woorde “HART ELITE” verskyn. Vir die boer is dit jou waarborg tot kwaliteit!VIR DIE STOETTELER

Ons kies die 3 beste dragtige stoetverse by elkeen van die verkopers. Hulle word aangebied in pakkies van 6 dragtige verse opgemaak uit een vers van elke stoetteler. Dit beteken 6 dragtige stoetverse wat geneties onverwant is en dragtig is van 6 verskillende stoetvaars wat die onderskeie stoettelers gebruik in hulle kuddes. Sulke kwaliteit pakkie-aanbiedings kom selde voor en hierdie is ‘n unieke geleentheid vir die stoetteler. Hierdie diere het ook die “HART – ELITE” GOUE oormerk – dit is jou waarborg!

Ons nooi jou graag na die Hartebeestloop Veiling DD 27 Mei 2016, 11h00, op die plaas.

SPECIAL OFFER AT HARTEBEESTLOOP AUCTION FRIDAY 27 MAY 2016

Only outstanding quality commercial female animals will be on offer at the auction.

These commercial animals will be inspected by a Bonsmara senior selector and must at least meet the Bonsmara basis selection criteria in order to be registered. This means that it must be structurally correct, functionally efficient and fit to farm with (please also see the description of FEMALE ANIMALS under "Auction 2016"). The animals will also be clinically inspected by a veterinarian for possible sexual abnormalities, adequate pelvic size and form and good quality udder and teats. Once the animal passed the above, it will be tagged with a GOLD ear tag with the words “HART – ELITE”.
This is your quality guarantee!

FOR THE STUD BREEDER

We have selected the best 3 pregnant heifers from each stud breeder. They are offered in groups of 6, made up of one heifer of each stud breeder. The group consists of 6 pregnant heifers that are genetically unrelated and pregnant from 6 different stud sires. It is seldom that stud breeders get the opportunity to bid on such a unique group of animals. These animals also have the GOLD ear tag with the words “HART – ELITE”. This is your quality guarantee!We would like to invite you the Hartebeestloop Auction DD 27 May 2016, 11H00, on the farm.

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap