Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
REAP THE BENEFIT!
Date:
October 2017


Joggie has reaped big time this time and everybody here at home (and elsewhere) are immensely proud of him.
He has been appointed the winner of the SOUTHERN AFRICAN STUD BREEDER 2017 for Landbouweekblad/Breedplan at the awards ceremony of Aldam Stockman School DD 19 October. His big smile says it all 😊

But for those knowing Joggie, he has reaped the benefits for what he has not “worked” for, because if you do what you ENJOY doing, you have not worked a single day of your life. LOL!

On a more serious note, this is a biggie for us at Hartebeestloop and we cherish this award!

The home base at Hartebeestloop Bonsmaras knows exactly what it takes to win something like this – hours on hours of dedicated hard work and effort over many years.

Congratulations Joggie, you do us proud!Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2016:
“HART ELITE“ - en ons gebruik GOUD!
Now we use GOLD!
Date:
March 2016
KYK WAT BIED ONS JOU OP HARTEBEESTLOOP VEILING VRYDAG 27 MEI 2016!

Jumpstart to the English version

KYK WAT BIED ONS JOU OP HARTEBEESTLOOP VEILING VRYDAG 27 MEI 2016!

Slegs uitsonderlike kwaliteit kommersiële vroulike diere word aangebied op die veiling.

Hierdie kommersiële diere word eers deur ‘n Bonsmara senior keurder gekeur en moet ten minste aan ‘n Bonsmara basis dier keuringsvereistes voldoen. Dit beteken struktureel korrek, funksioneel doeltreffend en geskik om mee te boer (sien ook die beskrywing van die VROULIKE DIERE onder "Auction 2016).
Dan ondersoek die veearts klinies vir moontlike geslagsabnormaliteite, geskikte pelvisgrootte en kwaliteit uier en spene.

Indien beide die senior keurder en veearts tevrede is, word ‘n GOUE oorplaatjie aangesit waarop die woorde “HART ELITE” verskyn. Vir die boer is dit jou waarborg tot kwaliteit!VIR DIE STOETTELER

Ons kies die 3 beste dragtige stoetverse by elkeen van die verkopers. Hulle word aangebied in pakkies van 6 dragtige verse opgemaak uit een vers van elke stoetteler. Dit beteken 6 dragtige stoetverse wat geneties onverwant is en dragtig is van 6 verskillende stoetvaars wat die onderskeie stoettelers gebruik in hulle kuddes. Sulke kwaliteit pakkie-aanbiedings kom selde voor en hierdie is ‘n unieke geleentheid vir die stoetteler. Hierdie diere het ook die “HART – ELITE” GOUE oormerk – dit is jou waarborg!

Ons nooi jou graag na die Hartebeestloop Veiling DD 27 Mei 2016, 11h00, op die plaas.

SPECIAL OFFER AT HARTEBEESTLOOP AUCTION FRIDAY 27 MAY 2016

Only outstanding quality commercial female animals will be on offer at the auction.

These commercial animals will be inspected by a Bonsmara senior selector and must at least meet the Bonsmara basis selection criteria in order to be registered. This means that it must be structurally correct, functionally efficient and fit to farm with (please also see the description of FEMALE ANIMALS under "Auction 2016"). The animals will also be clinically inspected by a veterinarian for possible sexual abnormalities, adequate pelvic size and form and good quality udder and teats. Once the animal passed the above, it will be tagged with a GOLD ear tag with the words “HART – ELITE”.
This is your quality guarantee!

FOR THE STUD BREEDER

We have selected the best 3 pregnant heifers from each stud breeder. They are offered in groups of 6, made up of one heifer of each stud breeder. The group consists of 6 pregnant heifers that are genetically unrelated and pregnant from 6 different stud sires. It is seldom that stud breeders get the opportunity to bid on such a unique group of animals. These animals also have the GOLD ear tag with the words “HART – ELITE”. This is your quality guarantee!We would like to invite you the Hartebeestloop Auction DD 27 May 2016, 11H00, on the farm.

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap