Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
Genomiese Merkerverrykte Teelwaardes
Date:
March 2018


This article is unfortunately only available in Afrikaans for now.

Jy mag wonder, wat kruip weg onder die vel van die bees? Jy het nie x-straal oë, maar moet nie mismoedig word nie - genomika kom tot jou redding!

Joggie Briedenhann verduidelik in maklike Boeretaal wat presies Genomiese Merkerverrykte Teelwaardes is.

Hierdie gaan ook in detail verduidelik word op die Hartebeestloop Boeredag en Veiling (17 en 18 Mei). Moet dit nie misloop nie!

BLUP was nog altyd ons "woord" vir Teelwaardes die afgelope 23 jaar. En ons skryf dit nie af nie. Dit werk in tandem met Genomiese Merkerverrykte Teelwaardes (GEBVs Teelwaardes) - die 2 saam is een KRAGTIGE masjien. Dit het die potensiaal om die Beesvleis Industrie om te keer!

Indien jy meer te wete wil kom oor GEBVs Teelwaardes, volg gerus die skakel na die volledige artikel op hierdie webwerf.Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2015:
Hartebeestloop bulle op die G8 veiling
Date:
July 2015

Hierdie jaar het ons weer die Boere Katalogus ingespan om dit makliker te maak vir die Boere om die Teelwaardes te verstaan. Alle Boerekatalogus Teelwaardes is onder aan elke Hartebeestloop bulbespreking gedoen, asook kan dit vinnig en maklik verkry word, deur hierdie PDF dokument af te laai (1.8 MB), wat dan sommer ook weer in kort verduidelik HOE die Boere Katalogus data werk.

Die kommersiële boer benodig presies dieselfde as die stoetteler om winsgewind te boer. Dit sluit ook die eienskappe van diere in, waarmee geboer word.

Met hierdie as basis, is die Hartebeestloop bulle uitgekies vir die G8 veiling. Die G8 bulle is getoets aan daardiè eienskappe wat baie belangrik is om goeie wins te maak.

KALWINGSGEMAK

13 uit die 15 bulle is kalfgemak-bulle wat met vrymoedigheid op verse gebruik kan word. Dit term “All Rounder” bulle verwys na hierdie tipe bulle – hulle gee lae geboortegewigte vir maklike kalwing maar tog genoeg voorspeense en naspeense groei om goeie speenkalwers en osse uit hulle nageslag te kry.

2 Bulle is spesifiek gekies vir effe groter raam met bogemiddelde groeivermoë. Ons luister na die aanvraag uit die kommersiële mark – daar is ‘n behoefte om bulle beskibaar te stel wat in kruisteling gebruik word om die kleiner tipe koeie se nageslag meer “vleis en gewig” aan te sit.

PELVISMETINGS

Alle bulle se pelvisse is gemeet en is groot genoeg gevind. Dit gaan hand aan hand met maklike kalwing. Pelvisgrootte is ook hoogs oorerflik. Dit beteken dat bulle met goeie pelvisgroottes ook vroulike nageslag teel met goeie pelvisgroottes. So teel jy goeie pelvisse vas in jou kudde en doen weg met kalwingsprobleme.

SPEENKALFPRODUKSIE

Bulle het gemiddeld 250 kg gespeen op 7 maande met ‘n reeks gewigte van 217 kg tot 297 kg.

 • Voorspeense groeivermoë: 12 uit die 15 bulle se voorspeense groeivermoë is bo 90 teelwaarde indeks. Dit is die vermoë van die bulle om swaar speenkalwers te teel.

 • Melkwaardes: 14 uit 15 bulle se melkteelwaardes is positief. Dit beteken dat hulle dogters sal teel met genoeg melk om swaar speenkalwers te produseer.

 • Ons het moeite gedoen om uitstekende bulle te kies vir die speenkalf boer!

  Os produksie

  • Gemiddelde gewigstoename per dag: Die bulle het gemiddeld 730 gram/dag gegroei tydens die groeitoets en VeldBul toets op die veld. Die groei het gewissel van 590 gram/dag tot 881 gram/dag. Jy kan die bul kies wat die beste sal pas in jou weidingstoestande.

  • Naspeense groeivermoë: 12 uit die 15 bulle se naspeense groeivermoë is bo 90 teelwaarde indeks. Dit is die vermoë van die bulle om swaar osse te teel.

  • Vermoë om weiding in vleis/gewig om te sit: 13 uit 15 bulle het die vermoë om nageslag te teel wat weiding beter omsit in vleis/gewig as die Bonsmara rasgemiddeld. Hierdie is miskien een van die mees belangrikste eienskappe in optimale os produksie direk vanaf die veld.

  Ons het moeite gedoen om uitstekende bulle te kies vir die os boer!

  Bulle vir beide speenkalf en os boere


  “Multi-Purpose” aanwending bulle:
  Daar is 12 uit 15 bulle wat as “Multi Purpose” bulle geklassifiseer word. Dit is bulle wat positief is op al 4 belangrike eienskappe naamlik goeie voorspeense-; en naspeense groei, bogemiddelde daaglikse gewigstoename en uitstekende omsit van weiding in vleis/gewig. Hulle kan dus suksesvol gebruik word om beide swaar speenkalwers en swaar osse te produseer.

  Ons het moeite gedoen om uitstekende bulle te kies wat gebruik kan word vir speenkalf en os produksiestelsels afhangende van die weidingstoestande en pryse.

  Lengte:hoogte verhouding

  • Die beste metode om ekstra gewig aan ‘n bees te sit, is om ekstra lengte te teel. Die Bonsmara rasgemiddeld is 1:16 – dit beteken dat die bees 16% langer is as wat dit hoog is.

  • Die 15 bulle is gemiddeld 19% langer as wat hulle hoog is.

  • 11 uit die 15 bulle is beter as rasgemiddeld en daar is 6 bulle wat meer as 20% langer is as wat hulle hoog is.

  Bespiering

  12 uit die 15 bulle het goeie bespiering en groottes van oogspieroppervlaktes gewys met ultrasoniese skandering. Bespiering is niks anders as vleis wat swaarder gewig en groter inkomste verseker.

  Uitslagpersentasie en karkasopbrengs

  12 uit die 15 bulle het goeie uitslagpersentasies en karkasopbrengs waardes. Hartebeestloop se gemiddelde uitslagpersentasie is 58% en hierdie bulle se nageslag behoort ook die gemiddeld te handhaaf.

  Vrugbaarheid van vers nageslag

  Skrotumomtrek:
  4 uit 15 bulle het positiewe teelwaardes vir skrotumomtrek wat goed gekorreleerd is met hoë vrugbaarheid van hulle vers nageslag. Teel vrugbaarheid vas in jou kudde met sulke tipe bulle.

  Bulmoeder Prestasies

  • Daar is 9 Elite Goud en Elite Silwer koeie onder die bulmoeders/bul grootmoeders aan beide kante.

  • Tussenkalfperiode: Die gemiddelde TKP oor die 15 bulmoeders is 378 dae oor 7 kalwers. Dit strek van koeie wat 15 jaar oud is met TKP van 378 dae oor 13 kalwers tot 2-jaar oue koeie met TKP van 384 dae oor 2 kalwers.

  • Ouderdom Eerste Kalf: Die gemiddelde OEK oor die 15 bulmoeders is 29 maande.

  groep prestasies van die veilingsbulle

  Hoekom word daar so baie verwys na die groep prestasies van die veilingsbulle en nie net na die prestasies van die individuele bulle nie?

  Dit is belangrik dat boere in die teelfilosofie en teeldoelwitte van die stoetkudde in koop en nie net in die prestasies van individuele diere nie. Boere moet eienskappe koop wat deur jare vasgeteel is in kuddes.

  Ons nooi jou hartlik uit na die G8 veiling in Windhoek op Donderdag 13 Augustus, 17h00, by die Agra/Bank Windhoek Ring!

  Comments:

  { 0 comments… read them below or add one }
  Leave a comment:
  Register here if you are new
  or
  Login here
  E-mail: 
  Password: 

  Forgot your Password?
  Back to Top

  Archive 2018
  Archive 2017
  Archive 2016
  Archive 2015
  Archive 2014
  Archive 2013
  Archive 2012
  Archive 2011
  Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap