Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
GOBABIS WORD WEER ROOI!
Date:
July 2018


Ja, ons kleur weer vir Gobabis ROOI met die Bonsmara Veiling op 9 Augustus by die Agra Veilingskrale! Ons het reeds ons veilingsbulle op die web geplaas en sien meer inligting hier!

Gobabis en omgewing is prima beeswêreld en word geken aan kwaliteit speenkalwers en osse.

Daar is sekere eienskappe wat baie belangrik is om konstant goeie beeste te teel. Dit is groeivermoë – beide voorspeense en naspeense groeivermoë, gemiddelde daaglikse gewigstoename (GDT) en die vermoë van die beeste om weiding om te sit in gewig.

As hierdie eienskappe geneties vasgeteel is in ‘n kudde, is dit permanent en teel jy konstant goeie groeiers en goeie omsetters van gras na gewig. Jou gebruiksbulle het verreweg die grootste invloed) om hierdie goeie eienskap gene vas te teel in jou kudde.

Ek het klem gelê om hierdie “game changer)” eienskappe bulle te kies vir die veiling. Die Hartebeestloop bulle is almal baie goeie groeiers en grasomsetters en sal dit permanent in jou kudde vas teel.

Genomies Verrykte Teelwaarde Indekse (GEBV’s) is tans die mees akkuraatste metode om die vermoë van bulle te bepaal om groeivermoë en voeromset oor te dra na hul nageslag. Die Hartebeestloop bulle se vermoë om die goeie eienskappe oor te dra in kuddes, is baie goed gevestig en hoogs akkuraat.

Hoop om jou te sien op 9 Augustus, 11H30, by die Gobabis Agra Veilingskrale!



Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2015:
Hartebeestloop se 2014 SA Stamboek Toekenningskoeie
Date:
March 2015



Goeie koeie maak goeie geld!

Jy kan dit duidelik sien as jy na die 38 Hartebeestloop koeie kyk wat deur SA Stamboek erken word as Elite koeie. Hulle het uitstekende prestasies!





Die Stamboek verdeling is as volg:

 • 22 Elite Goud Koeie
 • 9 Elite Silwer Koeie
 • 7 Elite Brons Koeie

10 feite oor die 38 koeie

 1. Gemiddeld 9 kalwers per koei
 2. Dit is 336 kalwers tot dusver vanaf die 38 koeie
 3. Gemiddelde tussenkalfperiode (TKP) van 381 dae
 4. Laaste TKP van 381 dae
 5. Weeg 555kg gemiddeld
 6. Speen ‘n gemiddelde gekorrigeerde massa van 250 kg
 7. Goedkeuringspersentasie van 74% van hulle kalwers
 8. Gemiddelde BLUP teelwaarde melksyfer van 7.9 of dan ‘n teelwaarde indeks van 117
 9. Dieselfde groep koeie se oogspieroppervlakte teelwaarde indeks is 104
 10. Hulle naspeen groei indeks is 109

Jy sal opmerk dat die koeie 3 eienskappe naamlik melk, reproduksie en bespiering mooi in balans het.

Dit is nie nodig dat koeie die een of die ander moet hê nie – koeie kan al 3 eienskappe hê.

Ek het ‘n eenvoudige som gedoen om die prestasie van die 38 koeie in ‘n speenkalfproduksiestelsel aan te toon. Dit gee ‘n inkomste van N$ 1 680 000 oor die 336 kalwers teen 250 kg speengewig en teen N$ 20.00/kg.

Die bedrag van N$ 20/kg is sekerlik aan die hoë kant oor die tydperk gereken. Aan die anderkant, die meeste van die koeie is nog steeds in produksie op Hartebeestloop. Met sulke vrugbare en hoogs reproduserende koeie kan enige boer mos vorentoe gaan!

Ek het foto’s van sekere koeie gelaai onder die GALLERY/STUD/Elite Cows. Dit is baie makliker om bulle se foto’s te neem as om koeie te fotografeer! Gaan gerus na DETAILS of DETAILS ALL om elke koei se prestasie individueel te sien. Nie elkeen van hierdie koeie sal noodwending as ‘n skou kampioen gekies word nie. Boere moet leer om na hulle hoogspresterende koeie te kyk, en dan, om van hulle te hou! Dit is jou “skou kampioene” of anders gestel “sak kampioene” op jou plaas en in jou sak. Boere moet vrugbaarheid en reproduksievermoë heel eerste stel tydens die jaarlikse evaluering van hulle koeikuddes. Dit waarborg verhoogde inkomste oor die langtermyn! Die Bonsmara is by uitstek ‘n moederlyn ras en kan hierdie tipe reproduksiesyfers aan boere gee.

Kyk gerus ook na die YouTube video knipsel wat ons gemaak het (Maart 2015) vir Landbouweekblad, van een van ons koei kuddes.

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap