Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
GOBABIS WORD WEER ROOI!
Date:
July 2018


Ja, ons kleur weer vir Gobabis ROOI met die Bonsmara Veiling op 9 Augustus by die Agra Veilingskrale! Ons het reeds ons veilingsbulle op die web geplaas en sien meer inligting hier!

Gobabis en omgewing is prima beeswêreld en word geken aan kwaliteit speenkalwers en osse.

Daar is sekere eienskappe wat baie belangrik is om konstant goeie beeste te teel. Dit is groeivermoë – beide voorspeense en naspeense groeivermoë, gemiddelde daaglikse gewigstoename (GDT) en die vermoë van die beeste om weiding om te sit in gewig.

As hierdie eienskappe geneties vasgeteel is in ‘n kudde, is dit permanent en teel jy konstant goeie groeiers en goeie omsetters van gras na gewig. Jou gebruiksbulle het verreweg die grootste invloed) om hierdie goeie eienskap gene vas te teel in jou kudde.

Ek het klem gelê om hierdie “game changer)” eienskappe bulle te kies vir die veiling. Die Hartebeestloop bulle is almal baie goeie groeiers en grasomsetters en sal dit permanent in jou kudde vas teel.

Genomies Verrykte Teelwaarde Indekse (GEBV’s) is tans die mees akkuraatste metode om die vermoë van bulle te bepaal om groeivermoë en voeromset oor te dra na hul nageslag. Die Hartebeestloop bulle se vermoë om die goeie eienskappe oor te dra in kuddes, is baie goed gevestig en hoogs akkuraat.

Hoop om jou te sien op 9 Augustus, 11H30, by die Gobabis Agra Veilingskrale!Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2015:
Boeredag Program 2015
Farmers' Day Program 2015
Date:
February 2015

AGRA / HARTEBEESTLOOP BOEREDAG 2015
AGRA / HARTEBEESTLOOP FARMERS' DAY 2015

TYD/TIME ONDERWERP/TOPIC SPREKER/LECTURER

08:30 - 09:00

Registrasie / Registration

09:00 – 09:10

Opening Ds Gerhard Liebenberg

09:10 – 09:45

Kyk hoe teel ons POENAS!
Have a look at our POLLED Bonsmara breeding program!

Joggie Briedenhann
(Hartebeestloop Bonsmaras)
DNA-getoetsde poena Simmentaler, Braunvieh, Tuli en Senepol word gebruik om op te teel na suiwer Bonsmara poena. Daar is goed in elke ras! Dit is ‘n lang proses - uitdagend, lekker en vol verassings.

We use DNS tested polled Simmentaler, Braunvieh, Tuli and Senepol to breed up to pure polled Bonsmara. There is some good in every cattle breed! The process is long – challenging, exciting and full of surprises.

09:45 – 10:30

Boerdery in Suidelike Afrika - as jy die SPELREELS ken, WEN JY!
Farming in Southern Africa: If you know the rules, you will succeed.
Prof Theo Venter
(Potchefstoom Besigheidsskool / Business School)
CV (131 Kb)
Ons boederye strek ver buite die plaashek. Theo vat jou buite die hek en ver oor landgrense heen.

Farming goes beyond our farm gates. Theo will take you outside your farm and over country borders.

10:30 – 11:00

Dit is alles in die SKROTUMS!
It has all to do with the SCROTUM!
Dr Martin Ferreira
(Virbac)
CV (470 Kb)
As reproduksie sò belangrik is, is skrotum koning! Weet ons almal waarna om te kyk en hoe dit werk?

If reproduction is as important as we believe it is, then the scrotum is king! Do we all know how it functions and what to look for?

10:00 – 11:30

Tee/Koffie / Tea/Coffee

11:30 – 12:15

Is ons almal in DIESELFDE bootjie met die droogte?
Are we all in the SAME boat with the current drought?
Kobus Marais
CV (66.4 Kb)
Sekeres is beter af as andere. Kan ek ‘n "sekere" word en hoe?

Some of us are better off and how do we make sure that next time we are one of "them"?

12:15 – 13:00

PRAKTIES : Martin toets bulle vir vrugbaarheid en ons neem deel.
PRACTICAL : Martin tests some bulls for fertility and all of us take part. If you see and do, you will also understand!
Dr Martin Ferreira
(Virbac)
CV (470 Kb)
As jy sien en doen, verstaan jy!

If you see and do, you will also understand!

13:00 – 14:00

Middagete / Lunch

14:00 – 14:30

Ons punt die Veldbulle!
We score the Veld Bulls!
Joggie Briedenhann
Almal neem deel en jy leer presies hoe lyk en presteer goeie Veldbulle.

We all take part and you learn how to identify a good veldbull.

14:30 – tot
laat/to late

Bulle deur die ring, bespreking en saam kuier!
Bulls through the ring, discussion and socializing!
Japie Bestebreurtje, Kiep Lepen, Joggie Briedenhann
Ons nooi jou hartlik uit om die besondere dag met ons te kom geniet!
Alle lesings is gratis en middagete is N$ 40.00 per persoon.

We cordially invite you to attend this special day with us!
All lectures are free and lunch is available at N$ 40.00 per person.

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap