Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
PERFECTUM HISTORICUM - Hartebeestloop Auction 2018 OVER!
Date:
May 2018


All good things come to an end, and for us, this has been a very blessed and happy Farmers’ Day & Auction 2018!

Our end however are many farmers’ new start – new start with new bulls or new female animals. Even lots of new knowledge gained at the Farmers’ Day! We wish them the best of luck and hope they will be equally blessed and happy!

Many thanks to all the roll players who made this event so successful. It is not possible to achieve something like this without all of you! Agra has again kicked in big time with their sponsorship in not just organizing the Farmers’ Day and providing us with delicious food, but also to ensure that farmers are exposed to meaningful exhibitors and interesting stalls. To our other sponsors, also thanks a lot! You guys rock!

But without support for both days, in VISITORS and BUYERS, this would all have meant nothing. A big thank you to you all! We sincerely hope to see you there again next year!!

We would like to quote Jim Rohn, “Whatever good things we build end up building us.” So true!

Our reward is indeed in this joyful journey with you all! God bless.Comments:

{ 4 comments… read them below or add one }
Festus from Namibia - May 23, 2018, 2:07 pm

Reply
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login below
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
michael from Namibia - June 16, 2018, 7:49 pm
Ok
Reply
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login below
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
michael from Namibia - June 16, 2018, 7:50 pm
Need to buy one bull as soon as possible any availability
Reply
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login below
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Hartebeestloop from Namibia - June 19, 2018, 9:01 pm
Kindly contact Joggie Briedenhann by email (jbried@joggie.com,na) or send him a message on his cell (081 231 6169).
Reply
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login below
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2012:
Inspection of bulls at Dassiesfontein
Date:
February 2012
BOERE WEET WATTER DIERE DOEN GOED BY HULLE

Die boere in die suidwestelike gedeelte van Namibië (Maltahöhe, Swartrante en Helmeringhaus en omgewings) het hulle eie opinie oor watter tipe diere goed doen by hulle. Waar meeste van ons ander slegs miskien ‘n reënval hoeveelheid verskil het in ons omgewing, het hierdie manne omgewingsfaktore wat erg is op hulle diere. Hulle wëreld is droog, ongenaakbaar en toets die diere se vermoë om gemaklik te loop, tot die uiterste. As mens hier na die grond kyk, lê die klip in massas bo-op die grond. Orals is klip en daar is letterlik nie 'n kolletjie wat nie klip het nie!

Deur baie gesprekke, groeitoets afsluitings, keuringsdae en persoonlike ondervinding, het ons nou die “inns and outs” waaraan diere moet voldoen om goed te presteer en reproduseer in die suidweste.

BULLS WERE IN GOOD CONDITION

Dassiesfontein, our farm near Mariental where we rear our “stone/rock bulls”, was good to us on the 3rd of February 2012, when we had our inspection of bulls. It can be blistering hot during February, but the day was nice and cool with some cloud cover. There was even some indication of rain on the adjacent farms to the north. The bulls to be inspected were in good condition – thanks to an excellent rainy season during 2011 and some strategic lick supplements. As in the past - legs, walking abilities and claws were the main issues of discussion and opinion.

Guests and inspectors at Dassiesfontein inspection
Guests and inspectors at Dassiesfontein inspection

ONS KYK MOOI VIR SEKELHAKKE IN DIE KLIPWÊRELD

Dit is mos net so dat enige dier wat neig na sekelhakke gaan baie erge sekelhakke ontwikkel in die klip. Die diere loop nie ordentlik nie – hulle “shuffle” en plaas die agterpoot in presies dieselfde plek as waar die voorpoot was. Dit doen hulle instinktief omdat hulle dan weet daar wag nie ‘n skerp klip vir die agterpoot waarop die volle gewig gesit moet word nie.

Dit kan soms die idee van sekelhakke gee aan die persone wat nie die klip omstandighede ken nie. Ons het gesien dat hierdie bulle 100% normaal loop as hulle op normale sagte grond kom.

Kloue is ook van belang aangesien enige swak klou, in vorm of konsistensie, dadelik probleme gee . Die klip is baie hard op enige sagte klou of waar daar tekort aan diepte van hiel is. Mediumraam diere bly koning van die klip! Grootraam en baie swaar diere vind dit net moeiliker om hulle liggaamsgewig in die klip gemaklik rond te beweeg.

Joggie chatting with guests
Joggie chatting with guests

MANY OLD FRIENDS WERE THERE!

It was a great pleasure to have Danie de Lange (Voermeester, Mariental), Kiep Lepen and Barend Dorfling (Agra, Stud Animal Services), Japie Bestebreurtjie (independent consultant) and many other Hartebeestloop “old” customers at the event. Hans Deloch (senior inspector) and Edward Hansen (junior inspector) were present on behalf of the Bonsmara Cattle Breeders Society.

Joggie and Barend Dorfling waiting for the delicious food to be served!
Joggie and Barend Dorfling waiting for the delicious food to be served!

HANS DELOCH WAS DIE SENIOR KEURDER

Hans ken beeste en klipperige wêreld – sy opinie is vir ons baie werd. ‘n Groot deel van ons filosofie oor hoe beeste vir die suidweste moet lyk, het ons van hom geleer. Edward was die junior keurder. Hy self teel uitstaande diere – so hy weet presies hoe lyk ‘n goeie funksioneel doeltreffende Bonsmara. Hy is al jare in die bulbedryf en het bulle verkoop regoor Namibië.

ADDISIONELE DOKUMENTASIE

Kyk gerus na die gelyste PDF dokumente ten opsigte van ekstra inligting wat ons verskaf oor die Keuringsbulle, asook die tabel op die end oor die afkeurredes van ons bulle.

Ons is en word elke jaar strenger oor bulmoeders en waaraan hulle moet voldoen. Dit is vir ons belangrik om ook bulle te teel wat goed aanpas in ongenaakbare klip wêrelde.

Rejection reasons

HARTEBEESTLOOP Dassiesfontein Bull Selection, February 2012
BULLS INSPECTED
20
BULLS APPROVED
12
BULLS REJECTED
8


REJECTION REASONS
A2 (Index)
4
E1 (Oxy)
1
J1 (Hollow back)
1
P3 (Open hooves)
1
S1 (Sheath too long)
1

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap