Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
G8 Veiling 2018
30 Augustus 11H30
Date:
August 2018


Dis weer G8 veiling tyd!

Op 30 Augustus bied ons weer top Bonsmara bulle aan by die Windhoek Agra ring, om 11h30. Volg gerus die skakel om al die bulle en beskrywings te besigtig.

Die Bonsmara is bekend as maklike boerbees.

Een van die ras se baie goeie eienskappe is dat meeste bulle op verse en koeie gebruik kan word – in boeretaal staan dit bekend as “All Rounder” bulle. Hierdie is tipiese kalfgemak bulle met ook goeie bouvorm wat swaar speenkalwers en goeie osse sal produseer.

Dit is diè tipe bulle waaruit boere vervangingsverse moet teel – veral as die bulle positief is op melkwaardes. Die verse is gewoonlik “easy fleshing”, sit gou vet aan, kom vinnig in kondisie om bul te vat en het genoeg melk om ‘n goeie kalf te speen.

Dit was dan ook die kriteria wat gebruik is om die G8 veilingsbulle uit te kies. 4 Uit die 5 Hartebeestloop bulle is “All Rounders” en al 5 bulle is positief op melkwaarde.


HART 15-0152 (links) & HART 15-0098 (regs)

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2014:
Meatco Produsent van die Maand:
Hartebeestloop vir Mei 2014
Date:
June 2014


Ons is trots om aan te kondig dat Hartebeestloop die Meatco Produsent van die maand is vir Mei 2014. Welgedaan Anita en jou span!

Om 'n groter afbeelding van die die onderstaande prentjie te kry, kliek asb hier.

Die markte wêreldwyd is onstabiel. Niks bly dieselfde nie. Plaaslik ondervind ons dit tans met Suid-Afrika wat oornag maatreëls ingestel het wat die uitvoer van lewende diere omtrent onmoontlik maak. Dit teiken veral die speenkalfmark.

Daar sal ‘n oplossing gevind word vir die uitvoer van speenkalwers na Suid-Afrika maar dit sal nie onder dieselfde voorwaardes wees as voorheen nie. Daar is geen waarborg dat dieselfde situasie nie weer sal opduik nie – miskien net onder ‘n ander naam of agenda.

Die feit bly staan dat Namibiese boere optimaal waarde plaaslik moet toevoeg tot hulle speenkalwers. Osproduksie behoort toe te neem.

Is dit moontlik vir die Bonsmara om in ‘n osproduksiestelsel te presteer?

Kyk gerus na die aangehegte tabel om die prestasies van die Bonsmara as kwaliteit slagos te waardeer. Gedurende die afgelope 12 maande is suiwer Bonsmara of Bonsmara kruisings, 9 keer aangewys as Meatco Produsente van die Maand. Dit is ‘n uitstekende prestasie vir ‘n ras om so dominant te wees.


BONSMARA

MEATCO PRODUSENTE VAN DIE MAAND WENNERS VIR JUNIE 2013 – MEI 2014

Punt behaal
Junie 2013 POMMERSCHE FARMGESELLSCHAFT
88.90%
BONSMARA x BRAFORD
Julie 2013 J J BLAAUW (JASPER)
85.31%
SIMMENTALER x BRAHMAN x BONSMARA
Augustus 2013 SVEN KNYE
89.46%
BONSMARA x SIMMENTALER
September 2013 W R H VON MALTZHAN (SEUN RALF)
93.15%
SIMMENTALER x BRAHMAN
Oktober 2013 B C LOTTERING
90.27%
BEEFMASTER
November 2013 STREICHER & HELLA COETZEE
90.50%
BONSMARA
Desember 2013 HARTEBEESTLOOP BONSMARAS
95.31%
BONSMARA
Januarie 2014 ARNE GRESSMANN
84.72%
BONSMARA
Februarie 2014 SVEN KNYE
87.93%
BONSMARA x SIMMENTALER
Maart 2014 HENDRIK BOTHA
89.37%
BRAHMAN x SIMMENTALER
April 2014 DIETMAR HENNINGS
87.83 %
SIMMENTALER x BONSMARA
Mei 2014 HARTEBEESTLOOP BONSMARAS
89.29 %
BONSMARA
Gemiddeld - 90.09%

Hoe is dit moontlik vir die suiwer Bonsmara om so kompeterend te wees?

 1. Daar is uitstekende bulle in die mark wat al vir generasies prestasie getoets is vir goeie groei op die veld. Dit is hulle nageslagte wat nou so goed presteer as slagosse.
 2. Dit is bewys dat na-speense groei min beinvloed word deur maternale basterkrag maar meer bevoordeel word deur individuele basterkrag. Dit beteken in kort dat jou F1 kruiskoei se maternale basterkrag min invloed het in ‘n osproduksie stelsel.

Wat doen Hartebeestloop om by te dra tot die Bonsmara se sukses as slagos?

Ons het lankal kennis geneem van die osprodusente se behoeftes. Dit word duidelik gewys deur die prestasies van ons eie diere wat in Desember 2013 en weer in Mei 2014 die Produsent van die Maand afdeling gewen het.

Ons produseer bulle wat die volgende eienskappe aan die nageslag oordra:

 • Goeie na-speense groei op die veld en in die voerkraal
 • Genoegame bespiering – dit beteken meer vleis en swaarder gewig
 • Mediumraam karkas met genoegsame kapasiteit, diepte en breedte
 • Optimale oogspieroppervlakte vir ‘n mediumraam bees
 • Vroeg slagryp is en op ‘n relatief jong ouderdom genoeg vleis, gewig en vet aan sit om maksimum premies te verdien.
 • Optimale uitslagpersentasie vir mediumraam beeste
 • Aanpasbaarheid om onder ekstensiewe toestande te presteer

Hoe kry ons bogenoemde reg?

 • Alle bulle word aan ‘n groeitoets onderwerp en alle ondergemiddelde groeiers word uitgeskot.
 • Bespiering word met die oog evalueer en daarna met ultrasoniese skandering van die oogspieroppervlakte bevestig.
 • Raamgrootte en volwasse gewig word met fisiese meting en weging bevestig. Daar word gediskrimineer teen groot raam en laat ryp diere aangesien dit meestal nie koste doeltreffend is om die tipe diere op die veld af te rond nie.
 • Oogspieroppervlakte word met ultrasoniese skandering bepaal.
 • Vroeë vetneerlegging word bepaal deur gereelde kondisie tellings as deel van die Veldbul toets. Dit word bevestig met ultrasoniese skandering.
 • Alle afgekeurde bulle en osse op Hartebeestloop word deur Meatco geslag. Die uitslagpersentasies is dus bekend, word aangeteken op Beefpro en deur die jare weet ons al presies watter lyne presteer die beste in ‘n osproduksiestelsel.
 • Alle bulle neem deel aan ‘n Veldbul toets wat aanpasbaarheid meet. Swak presteerders word uitgeskot.

Op Hartebeestloop het ons kennis geneem van:

 1. Meatco se voorneme om die Okapuka voerkraal se kapasiteit van 25 000 tot 30 000 speenkalwers te verhoog.
 2. Private voerkrale te kontrakteer om15 000 speenkalwers slaggereed te maak.
 3. Die MOC-inisiatief wat in 2014 ten minste 25 000 speenkalwers gaan behels.
 4. In totaal beteken dit ongeveer 70 000 “ekstra” speenkalwers wat weens Meatco inisiatiewe in die land gaan agterbly en as slagosse bemark gaan word.

Meatco se “nuwe” inisiatiewe wys weldeurdagte strategieë om die beesvleisindustrie in Namibië, die boer (produsent) en die organisasie te bevorder. Dit word verwelkom!

My opinie is dat Meatco hierdie inisiatiewe in die toekoms gaan verfyn om voorsiening te maak vir kwaliteit en nie net kwantiteit nie.

 1. Beesrasse waar prestasietoetsing verpligtend is behoort mos die voordeel van “groter” aanvraag te kry.
 2. Die nageslag van groei getoetsde bulle behoort sekerlik ‘n beter prys te behaal as die diere waar geen prestasietoetsing gedoen is nie.
 3. Veldvoeromset in die Namibiese konteks waar groeihormone nie gebruik mag word nie, behoort gemeet te word. Die boere en rasse wat dit wel meet, moet aangemoedig en ondersteun word met beter betaling.

Daar is baie sulke voorbeelde wat aangehaal kan word. Hartebeestloop Bonsmaras bly aan die voorpunt om die tipe diere te teel wat groot aanvraag in die mark geniet. Die voorkeure van ons kliënte (boere), se kliënte (Meatco, plaaslike abbatoirs en voerkrale) word gedurigdeur aangespreek in die Hartebeestloop kudde teeldoelwitte.

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap