Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
G8 Veiling 2018
30 Augustus 11H30
Date:
August 2018


Dis weer G8 veiling tyd!

Op 30 Augustus bied ons weer top Bonsmara bulle aan by die Windhoek Agra ring, om 11h30. Volg gerus die skakel om al die bulle en beskrywings te besigtig.

Die Bonsmara is bekend as maklike boerbees.

Een van die ras se baie goeie eienskappe is dat meeste bulle op verse en koeie gebruik kan word – in boeretaal staan dit bekend as “All Rounder” bulle. Hierdie is tipiese kalfgemak bulle met ook goeie bouvorm wat swaar speenkalwers en goeie osse sal produseer.

Dit is diè tipe bulle waaruit boere vervangingsverse moet teel – veral as die bulle positief is op melkwaardes. Die verse is gewoonlik “easy fleshing”, sit gou vet aan, kom vinnig in kondisie om bul te vat en het genoeg melk om ‘n goeie kalf te speen.

Dit was dan ook die kriteria wat gebruik is om die G8 veilingsbulle uit te kies. 4 Uit die 5 Hartebeestloop bulle is “All Rounders” en al 5 bulle is positief op melkwaarde.


HART 15-0152 (links) & HART 15-0098 (regs)

Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2014:
Bulle beskikbaar vanaf Plaas
Bulls available from Farm
Date:
June 2014
ALLE BULLE NOU REEDS VERKOOP / ALL BULLS SOLD ALREADY


ALLE BULLE NOU REEDS VERKOOP
ALL BULLS SOLD ALREADY

Jumpstart to the English version

Ons jaarlikse Hartebeestloop veiling is nou verby en het glad en suksesvol verloop! Die aanbieding van 61 Bonsmara bulle asook vroulike diere vanaf Hartebeestloop self, asook verskeie gasverkopers, was uit die boonste rakke. Verskeie mense het opgemerk dat die bulle selfs nog beter as die vorige jare was! Alle bulle is verkoop en ons is daarvoor baie dankbaar. Van die nuwe eienaars het ook al van hulle laat weet en die terugvoer is net positief.

Ons het nou ‘n spesiale aanbieding van 10 bulle op die plaas, wat direk vanaf die plaas verkoop word. Daar is foto’s van 8 bulle op die webtuiste gelaai vir maklike verwysing – volg net die skakel. Die oorblywende 2 se foto’s volg binnekort.

Die prys per bul is N$ 25 000.00 en sou jy meer as 3 bulle koop, sal daar ‘n aanpassing in die prys wees. Alle bulle is geregistreer by SA Stamboek, Namibiese Bonsmara Beestelers Genootskap en is B-gebrand. Hulle is ook almal ondersoek deur die veearts, is geslagsiektevry, vrugbaar en is vry van BVD. Sertifikate sal uitgereik word met aankope. Prestasietoetsting, groeitoets en Veldbul toets sertifikate word ook uitgereik.

Kontak asb Zelda von Schauroth by hart@joggie.com.na of by +264 61 2965820 indien jy belangstel.

Bulls available from Farm

The English version
Our annual Hartebeestloop auction is now over and we are grateful to announce that everything ran smoothly and successfully! The presentation of 61 Bonsmara bulls and females from Hartebeestloop itself, as well as our Guest Sellers, was of the highest standard. Several people noted that the bulls were even better looking than previous years! All bulls were sold we are very thankful. The feedback we have had from some of the new owners, are only positive.

We now have a special offer of 10 bulls that will be sold directly from the farm. There are pictures of 8 bulls on the website for easy reference - just follow this link. The remaining 2 to be photographed, will be loaded shortly.

The price per bull is N $ 25 000.00 and should you buy more than 3 bulls, there will be a reduction in the price. All bulls are registered with SA Studbook, The Namibian Bonsmara Breeders’ Society and have the B-brand. They were all examined by the veterinary surgeon - free of sexually transmitted diseases and BVD, and certified as fertile. Upon purchasing of the bulls the certificates will be issued. Certificates indicating performance testing, growth tests and Veld Bull performance will also be provided.

Please contact Zelda von Schauroth at hart@joggie.com.na or +264 61 296 5820 if you are interested.

Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap