Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
G8 Veiling 2018
30 Augustus 11H30
Date:
August 2018


Dis weer G8 veiling tyd!

Op 30 Augustus bied ons weer top Bonsmara bulle aan by die Windhoek Agra ring, om 11h30. Volg gerus die skakel om al die bulle en beskrywings te besigtig.

Die Bonsmara is bekend as maklike boerbees.

Een van die ras se baie goeie eienskappe is dat meeste bulle op verse en koeie gebruik kan word – in boeretaal staan dit bekend as “All Rounder” bulle. Hierdie is tipiese kalfgemak bulle met ook goeie bouvorm wat swaar speenkalwers en goeie osse sal produseer.

Dit is diè tipe bulle waaruit boere vervangingsverse moet teel – veral as die bulle positief is op melkwaardes. Die verse is gewoonlik “easy fleshing”, sit gou vet aan, kom vinnig in kondisie om bul te vat en het genoeg melk om ‘n goeie kalf te speen.

Dit was dan ook die kriteria wat gebruik is om die G8 veilingsbulle uit te kies. 4 Uit die 5 Hartebeestloop bulle is “All Rounders” en al 5 bulle is positief op melkwaarde.


HART 15-0152 (links) & HART 15-0098 (regs)

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2014:
Wat maak die bulle op Hartebeestloop veiling van 2014 spesiaal?
Date:
April 2014

This article is regretfully for now only available in Afrikaans.


Op Hartebeestloop veiling is dit al lankal praktyk om nie net bulle te verkoop nie. Ons en die gasverkopers bemark en verkoop ‘n werkbare produk. Jy kry die maksimum inligting moontlik om die beste bul vir jou doeleindes te kies. Maar hoe kies jy tussen 62 bulle die regte een vir jou? Hoe weet jy dat jou bulkeuse, ‘n veilige keuse is?

By Hartebeestloop neem ons hierdie jaar die vrymoedigheid om dit te waarborg. Dit is natuurlik makliker gesê as gedaan! Om hierdie te toets, het ons al 62 bulle op die veiling gevat en die teelwaarde indekse en prestasietoets data van die bulle, asook hulle moeders verwerk. Ons gebruik deesdae teelwaarde indekse om die dier se genetiese potensiaal maklik verstaanbaar uit te wys. Rasgemiddeld vir ‘n eienskap word as 100 uitgedruk en dit is dan maklik om te sien of die dier beter of swakker as die gemiddelde dier in die ras vir daardie eienskap presteer. Onthou - soms wil ons meer of minder hê van ‘n spesifieke eienskap en soms wil ons net naby die gemiddeld bly. Dit hang alles af van wat jy in jou kudde wil bereik. ‘n Baie goeie en veilige riglyn is om naby die rasgemiddeld te bly. Kyk gerus watter eienskappe is belangrik vir volgehoue ekstensiewe beesboerdery en hoe die Hartebeestloop veilingsbulle daaraan voldoen:

Belangrike eienskappe vir volhoubare ekstensiewe boerdery

 1. Bulle uit vrugbare koeie met hoë reproduksievermoë!
  Reproduksievermoë en vrugbaarheid is die heel belangrikste eienskappe vir ekonomiese sukses. Tabel 1 wys die veilingsbulle se ma’s en oumas aan moederskant asook die ouma aan vaderskant se Ouderdom Eerste Kalwing (OEK) en Tussenkalfperiodes (TKP). Dit wys ook die gemiddelde Reproduksie Indeks (RI), ‘n syfer wat OEK en TKP kombineer. Bogenoemde waardes word vergelyk met die Bonsmara gemiddelde raswaardes.
  • Tabel 1 wys dat die veilingsbulle uit van die mees vrugbare koeie met die beste reproduksiepotensiaal in die ras kom. Hulle gemiddelde RI is ook 12% beter as die rasgemiddeld van 100.
  • Tabel 1 wys ook dat die veilingsbulle se gemiddelde skrotumomtrek ongeveer op rasgemiddeld is. Skrotumomtrek is verwant aan bul vrugbaarheid en semenproduksie. Bly by die rasgemiddeld - jy wil nie bulle koop met te groot of te klein skrotums nie.

  TABEL 1: OEK, TKP, RI en skrotumomtrek teelwaarde Indekse

   
  MA
  OUMA (Pa
  OUMA (Ma)
  Skrotumomtrek teelwaarde indekse
  OEK
  TKP
  RI
  OEK
  TKP
  OEK
  TKP
  VEILINGSBULLE GEMIDDELD
  28.7
  384
  112
  29.4
  398
  31.2
  414
  100
  RASGEMIDDELD
  29.8
  413
  100
  29.8
  413
  29.8
  413
  100


  FEIT:
  Hartebeestloop veilingsbulle het goeie skrotumomtrekke en kom uit hoogs vrugbare en hoogs presterende koeie. Goeie bulle kom uit goeie koeie!

 2. Mediumraam bulle wat kalfgemak verseker!
  • Tabel 2 wys dat die veilingsbulle se volwasse gewig (VM) geneties 500 gram minder en Skouerhoogte (SH) meting 2,5 cm laer as rasgemiddeld is. Hierdie 2 metings word gebruik om vir mediumraam bulle te selekteer en is ook belangrik om kalfprobleme te voorkom.
  • Tabel 2 wys dat die veilingsbulle se gemiddelde geboortemassas slegs marginaal swaarder as rasgemiddeld is. Dit beteken dat die veilingsbulle se kalwers geneties na aan rasgemiddeld van 35 kg behoort te weeg. Die vermoë van die veilingsbulle se vers-nageslag om die grootte van die kalf in die baarmoeder te beheer (geboorte maternale teelwaarde), is ook geneties naby die rasgemiddeld.

  TABEL 2: Volwasse gewig, Skouerhoogte, Geboortemassa direk, Geboortemassa maternaal teelwaarde Indekse

   
  Volwasse gewig
  Skouerhoogte
  Geboortemassa direk
  Geboortemassa maternaal
  VEILINGSBULLE GEMIDDELD
  99
  97
  98
  95
  RASGEMIDDELD
  100
  100
  100
  100  FEIT:
  Hartebeestloop veiling bied mediumraam bulle aan wat kalfgemak verseker.

 3. Bulle se nageslag groei goed onder ekstensiewe toestande
  Tabel 3 wys dat die veilingsbulle se nageslag geneties 2kg swaarder behoort te speen op 7 maande (beter voorspeense groei) asook geneties 4kg swaarder sal weeg op 18 maande (beter naspeense groei) as wat die rasgemiddeld is. Die veilingsbulle dra egter nie die genetika van laatryp, groter raam diere nie aangesien die Volwasse Gewig van die nageslag ongeveer op rasgemiddeld is. Die aanname word gemaak dat die koeie soortgelyke prestasie sal lewer as die bulle tot bogenoemde eienskappe.

  TABEL 3: Groeivermoë (speen en 18 maande) en volwasse gewig teelwaarde indekse

   
  Speengewig Teelwaarde
  18 Maande Gewig Teelwaarde
  Volwasse Gewig
  VEILINGSBULLE GEMIDDELD
  104
  102
  99
  RASGEMIDDELD
  100
  100
  100  FEIT:
  Die veilingsbulle se nageslag behoort geneties beter voorspeense - en naspeense groei te hê, as wat tans die gemiddelde groei van die ras is.

 4. Bulle het goeie melk-gene
  Tabel 4 wys dat die vers-nageslag van die veilingsbulle geneties ongeveer ‘n half-liter melk (500 ml) per dag meer sal produseer as die gemiddelde Bonsmara koei tans. Melk maak ongeveer 70% uit van die groei van ‘n kalf tot op speenouderdom. In kort, beteken dit dat swaarder kalwers gespeenbehoort te word weens die goeie melkeienskappe van die koei.

  TABEL 4: Speen maternale teelwaarde Indekse

   
  Speen maternale Teelwaarde Indekse
  VEILINGSBULLE GEMIDDELD
  102
  RASGEMIDDELD
  100


 5. FEIT:
  Veilingsbulle se verse behoort baie goeie melkproduksie te hê om swaar speenkalwers te produseer.

 6. Bulle se genetika vir Gemiddelde Daaglikse Gewigstoename (GDT) en Voerdoeltreffendheid (VOV) is goed
  Meeste boere weet dat die Bonsmara se voerdoeltreffendheid, of anders hulle vermoë om weiding in vleis om te sit (voeromset in voerkrale of dan veldvoeromset op die veld) baie goed is. Tabel 5 wys dat die GDT van die bulle geneties ongeveer 16 gram per dag meer sal wees as die rasgemiddeld. Dit wys ook dat die voerdoeltreffendheid geneties beter is as rasgemiddeld. Die veilingsbulle se nageslag vreet dus 5 gram minder voer vir elke 100 gram groei. Dit beteken 50 gram minder voerinname vir elke 1kg gewig wat hul aansit.

  TABEL 5: Gemiddelde Daaglikse Gewigstoename (GDT) en voerdoeltreffendheid teelwaarde indekse

   
  GDT Teelwaarde Indeks
  Voerdoeltreffendheid Teelwaarde Indeks
  VEILINGSBULLE GEMIDDELD
  103
  102
  RASGEMIDDELD
  100
  100 7. FEIT:
  Veilingsbulle se nageslag dra die gene vir goeie daaglikse gewigstoename en kan weiding meer doeltreffend omsit in vleis en gewig.

 8. Bulle met goeie lengte vir ekstra vleis en gewig
  Tabel 6 wys dat die veilingsbulle se lengte geneties ongeveer 1,5 cm langer is as die gemiddelde Bonsmara. Goeie lengte verseker ekstra vleis en gewig. Goeie lengte is ook ‘n voorkeur eienskap vir voerkraal kopers.

  TABEL 6: Teelwaarde Indekse

   
  Lengte Teelwaarde
  VEILINGSBULLE GEMIDDELD
  101
  RASGEMIDDELD
  100

 9. FEIT:
  Hartebeestloop veilingsbulle is geneties langer as die gemiddelde Bonsmara.

 10. Bulle uit koeie wat swaar kalwers speen
  Tabel 7 wys die koeigewigte en speengewigverhouding van die veilingsbulle se moeders. Dit wys die gewig van die speenkalf as persentasie van sy ma se gewig by speen. Die veilingsbulle kom uit koeie wat 3 % meer van hulle eie gewig gespeen het as die gemiddelde Bonsmara koei.

  TABEL 7: Koeigewigte en speengewigverhouding

   
  Koeigewigte
  Speengewigverhouding
  VEILINGSBULLE GEMIDDELD
  509
  48%
  RASGEMIDDELD
  500
  45%

 11. FEIT:
  Veilingsbulle kom uit van die mees doeltreffende koeie in die ras wat swaarder speen ten opsigte van hulle eie gewig as wat die Bonsmara rasgemiddeld (45 %) is.

 12. Veilingsbulle kom uit baie verskillende bloedlyne
  • Die veilingsbulle kom uit 32 verskillende stoetvaars. Daar is dus ‘n groot variasie in verskillende bloedlyne en jy kan met geruste hart koop sonder om bang te wees vir inteling. Van die bloedlyne is ook nuut in Namibië.

  FEIT:
  Telers besef die waarde van genetiese variasie en bied ‘n groot verskeidenheid van bloedlyne aan op die veiling.

Op Hartebeestloop veiling 2014 word dus aangebied:

 • Dit wat ons as telers teel en bemark en wat die gene dra en dus nageslag teel wat goed presteer onder ekstensiewe toestande
 • Bulle wat die ras bevorder en langtermyn voordeel vir die vleisbeesprodusent verseker

Daar is dus twee aspekte wat hierdie jaar vir voornemende kopers uitgelig word: gemoedsrus vir die koper asook lae-risiko veilingsbulle.

Kom kyk self. Ons nooi jou hartlik uit!

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap