Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
glorious beautiful RED
Date:
December 2017


Turning RED can sometimes be a VERY good sign Right?

Not just another day at Hartebeestloop – here you see Bonsmara heifers and polled crossbreed heifers directly after artificial insemination. When last were we so lucky – all of them came on heat on the same day! Yes, the same day…

And check ALL the stickers turning red when they went on heat! The polled crossbreed heifers were inseminated with semen from a polled Bonsmara bull. One step closer to a complete new Bonsmara polled mother line.

Roll out the red carpet everyone…

Song information: “Manana" Emilio Gutierrez, Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2014:
Boer met ‘n “Presisie-filosofie” in gedagte…
Date:
February 2014

Namibië word gekenmerk deur periodieke droogtes – waarvan 2013 een van die heel ergstes was! Almal van ons kom so pas uit hierdie moeilike tydperk en daar is waardevolle boerderylesse geleer. Een van die belangrike lesse wat ons geleer het, is om met presisie te boer.

Wat is die Hartebeestloop presisie-filosofie en hoe pas ons dit toe in die seleksie van veilingsbulle?

Hartebeestloop Presisie-filosofie

  • Presisieboerdery is nie ‘n term net vir die besproeiingsboere nie! Dit is ook van groot belang in veeboerdery veral waar weidingsbestuur so ‘n groot faktor is. Presisieboerdery is om volhoubaar en optimaal te produseer vir die spesifieke omgewingstoestande wat heers.
  • Presisieproduksie is wanneer diere met presisie jaarliks reproduseer en produseer - selfs in droogtetoestande. Daar is geen plek vir “fancy points” of “mooi beeste” in boerdery nie.
  • Presisiebeweiding is om jou veld te ken en die meeste te maak met dit wat jy het. Daar is ‘n verskil tussen maksimale en optimale produksie. Ongeag watter beweidingstelsel jy gebruik, pas dit toe met presisie. Op die ou end sit die beeste slegs gras om in verkoopbare vleis.
  • Presisievoeding is om nèt genoeg te gee en niks meer nie. Gereelde kondisietellings laat jou toe om presisievoeding toe te pas. Afhangende van die produksiestadia kan presisievoeding beplan word – bv droë koeie slegs op oorlewingsrantsoen en produserende koeie slegs genoeg rantsoen om produksie te handhaaf.
  • Presisiebesparing is die resultaat van presisievoeding. Presisiebesparing word goed omskryf deur die gesegde dat mens jou sente moet tel! In die goeie en slegte jare is daar niks wat presisiebesparing klop nie.
  • Presisieseleksie is om die lae onderhoudsbehoefte diere te identifiseer en die genetika vinnig te vermenigvuldig. Daar is ‘n rede waarom sekere koeitroppe se besetting, kalfpersentasie en speenpersentasie net soveel beter is as ander in die droogtetoestande. Lae onderhoudsbehoefte diere presteer beter tydens die goeie èn slegte jare.
  • Presisieseleksie van veilingsbulle is om hulle uit die lae onderhoudsbehoefte koeie te selekteer. Hierdie bulle is aangepas, gehard, het lae onderhoudsbehoeftes, hou lank en kan meer koeie oor ‘n langer tydperk dek. Vergeet van 25 koeie per bul vir hulle – gee hulle 40 koeie minimum vir elke dekseisoen tot op 10 jaar.
  • Presisieafronding van veilingsbulle is om so veel as moontlik te doen met dit wat die veld bied. Dit is tot voordeel van jou kliënt.
  • Presisiebeplanning is om aan jou medeboere die voordele van lae onderhoudsbehoefte diere en presisieseleksie uit te wys.
  • Presisiebesluitneming is om diere aan te koop uit kuddes wat selekteer vir lae onderhoudsbehoeftes en hoë prestasie.

Kondisietelling wys dat sy niks ekstra nodig het nie. By ons is haar kondisietelling 2,5 – kaal op die lende en kruis, vertoon effens ribbes maar behoort bul te vat in die kondisie.
Kondisietelling wys dat sy niks ekstra nodig het nie. By ons is haar kondisietelling 2,5 – kaal op die lende en kruis, vertoon effens ribbes maar behoort bul te vat in die kondisie.

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap