Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
G8 Veiling 2018
30 Augustus 11H30
Date:
August 2018


Dis weer G8 veiling tyd!

Op 30 Augustus bied ons weer top Bonsmara bulle aan by die Windhoek Agra ring, om 11h30. Volg gerus die skakel om al die bulle en beskrywings te besigtig.

Die Bonsmara is bekend as maklike boerbees.

Een van die ras se baie goeie eienskappe is dat meeste bulle op verse en koeie gebruik kan word – in boeretaal staan dit bekend as “All Rounder” bulle. Hierdie is tipiese kalfgemak bulle met ook goeie bouvorm wat swaar speenkalwers en goeie osse sal produseer.

Dit is diè tipe bulle waaruit boere vervangingsverse moet teel – veral as die bulle positief is op melkwaardes. Die verse is gewoonlik “easy fleshing”, sit gou vet aan, kom vinnig in kondisie om bul te vat en het genoeg melk om ‘n goeie kalf te speen.

Dit was dan ook die kriteria wat gebruik is om die G8 veilingsbulle uit te kies. 4 Uit die 5 Hartebeestloop bulle is “All Rounders” en al 5 bulle is positief op melkwaarde.


HART 15-0152 (links) & HART 15-0098 (regs)

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2014:
Bonsmaras presteer as slagosse
Date:
February 2014

Een van die beste metodes om die groei van die Bonsmara in ‘n osproduksiestelsel te meet, is om na die Meatco Produsent van die Maand statistieke vir 2013 te kyk. Hierdie toekenning beloon produsente vir kwaliteit diere gelewer aan Meatco (Meat Corporation of Namibia). Meatco slag sowat 100 000 beeste per jaar en verteenwoordig die meerderheid (75% - 80%) boere in die land.

Op Hartebeestloop is ons gedurig besig om die diere te toets vir goeie prestasie onder kommersiële toestande. Die doel is om so naby as moontlik te kom aan die heersende kommersiële toestande in die land - dit is waar diè impak gemaak moet word. Osproduksie en speenkalfproduksie op natuurlike weiding lê na aan die hart van die boer! Hartebeestloop se aanwysing as produsent van die maand (Desember 2013) deur Meatco, toon aan dat ons slaag in die doel!

Hartebeestloop bulle se nageslag groei goed op veld

Ons is beindruk met die nageslag van Hartebeestloop bulle, veral wat betref goeie groei op die veld. Gebruikers van Hartebeestloop bulle doen goed in beide speenkalf- en osproduksiestelsels. In die verlede is daar geglo dat die suiwer Bonsmara nie geskik is vir goeie osproduksie nie – boere het die groeivermoë van die Bonsmara betwyfel. Ons filosofie was nog altyd dat die voortdurende beskikbaarstelling van groei-getoetste Bonsmara bulle aan die mark hierdie verkeerde persepsie die hok sal slaan.

Tabel 1 wys die kriteria wat deur Meatco gebruik word om die Produsent van die Maand te bepaal


HOE WORD DIE MEATCO PRODUSENT VAN DIE MAAND BEPAAL

kg Koue Karkas Massa
Punt
  Tande Punt   Vet Punt   Bou-vorm Punt   Huid Punt   % Afkeurings Punt  
0 - 169,990
0
0-2
20
0
0
1
0
Gr. 1
10
0
5
170 - 199,990
10
3-4
16
1
16
2
5
Gr. 2
5
0.1 - 0.3
4
200 - 204,990
18
5-6
10
2
20
3
10
Gr. 3
0
0.31 - 0.7
3
205 - 209,990
20
7-8
0
3
18
4
15
   
0.71 - 1.1
2
210 - 214,990
22
4
10
5
20
   
1.11 - 1.4
1
170 - 199,990
25
5
5
   
1.41+
0
Totale punt - 100
Tabel 2 wys Meatco Produsente van die Maand wenners aan vir 2013


MEATCO PRODUSENTE VAN DIE MAAND WENNERS VIR 2013

Punt behaal
Januarie LOUIS STEYN
89.59%
BRAHMAN X CHAROLAIS
Februarie CHRISTO LOTTERING
89.25%
BEEFMASTER
Maart LOUIS STEYN
89.49%
BRAHMAN X CHAROLAIS
April ROELIE LE ROUX
88.22%
BRAHMAN X SIMMENTALER
Mei GERT COETZEE
91.67%
BRAHMAN X SIMMENTALER X BRAUNVIEH X LIMOUSIN
Junie POMMERSCHE FARMGESELLSCHAFT
88.90%
BONSMARA X BRAFORD
Julie J J BLAAUW (JASPER)
85.31%
SIMMENTALER X BRAHMAN X BONSMARA
Augustus SVEN KNYE
89.46%
BONSMARA X SIMMENTALER
September W R H VON MALTZHAN (SEUN RALF)
93.15%
SIMMENTALER X BRAHMAN
Oktober B C LOTTERING
90.27%
BEEFMASTER
November STREICHER & HELLA COETZEE
90.50%
BONSMARA
Desember HARTEBEESTLOOP BONSMARAS
95.31%
BONSMARA
Gemiddeld - 90.09%

Welbeplande Kruisteling

Namibiese boere gebruik welbeplande kruisteling om produksie per hektaar te verhoog. Dit word duidelik uitgewys in Tabel 2 as gekyk word na die verskillende rasse waarmee die wenners boer.

Boere wat met Bonsmara en Bonsmara kruisings in osproduksiestelsels boer, is 5 uit ‘n moontlike 12 keer as wenners aangewys. Rudi Scheidt van Pommersche Farmgesellschaft (Bonsmara X Bradford) is ook as die Meatco Nasionale Wenner vir 2013 aangewys.

Die data gee ‘n aanduiding dat Bonsmara as suiwer ras of in ‘n goed beplande kruisteelstelsel uitstekend presteer vir osproduksie. Die Bonsmara beleid van verpligte prestasietoetsing (wat toetsing vir groei insluit), kom nou baie sterk na vore in die kommersiële mark met meer-en-meer boere wat slegs prestasiegetoetste diere aankoop.

hartebeestloop ook in die kommersiele mark

Ons is baie tevrede met die prestasie van die Hartebeestloop diere. Ons is primêr stoettelers maar dit is baie belangrik om met die diere ook te kompeteer in die kommersiële mark.

Dit is presies wat gedoen is met die verslagting na Meatco. As bonus is Hartebeestloop Bonsmaras aangewys as die Produsent van die Maand vir Desember 2013. Die totale punt van 94.19 wat aan ons groep diere toegeken is, is heelwat beter as die gemiddelde punt van 90.41 vir 2013 se wenners. Dit is ook heelwat beter as die gemiddelde punt van 86.23 vir die TOP 10 produsente vir Desember 2013. Die TOP 10 produsente verteenwoordig die 10 beste groepe diere wat in Desember 2013 geslag is.

Ideale karkas vir meatco

Dit wys dat Hartebeestloop diere teel wat die gewensde bouvorm en ander eienskappe het om as ideale karkas aan Meatco bemark te word. Sien gerus die foto van karkas aan hak.

uitslagpersentasie


Die gemiddelde uitslagpersentasie van die Hartebeestloop diere was 58,76% wat baie goed is. Ons besef die negatiewe gevolge deur te veel klem op uitslagpersentasie te plaas en daarom word 58% as ‘n goeie maatstaf aanvaar. Seleksie vir voortdurende verhoging in uitslagpersentasie bring negatiewe gevolge soos geboorteprobleme, kleiner organe, afname in inname van lae kwaliteit voer, swakker loopvermoë en verminderde aanpasbaarheid.

Ons gaan voort om deur middel van groeitoetse op natuurlike weiding, ultrasoniese skandering en Igenity profiele te selekteer vir goeie uitslagpersentasies en om beeste te teel wat vol vleis is. Dit is Hartebeestloop beleid om baie klem te lê op toetsing van eienskappe wat vir die kommersiële boer van ekonomiese belang is.

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap