Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
G8 Veiling 2018
30 Augustus 11H30
Date:
August 2018


Dis weer G8 veiling tyd!

Op 30 Augustus bied ons weer top Bonsmara bulle aan by die Windhoek Agra ring, om 11h30. Volg gerus die skakel om al die bulle en beskrywings te besigtig.

Die Bonsmara is bekend as maklike boerbees.

Een van die ras se baie goeie eienskappe is dat meeste bulle op verse en koeie gebruik kan word – in boeretaal staan dit bekend as “All Rounder” bulle. Hierdie is tipiese kalfgemak bulle met ook goeie bouvorm wat swaar speenkalwers en goeie osse sal produseer.

Dit is diè tipe bulle waaruit boere vervangingsverse moet teel – veral as die bulle positief is op melkwaardes. Die verse is gewoonlik “easy fleshing”, sit gou vet aan, kom vinnig in kondisie om bul te vat en het genoeg melk om ‘n goeie kalf te speen.

Dit was dan ook die kriteria wat gebruik is om die G8 veilingsbulle uit te kies. 4 Uit die 5 Hartebeestloop bulle is “All Rounders” en al 5 bulle is positief op melkwaarde.


HART 15-0152 (links) & HART 15-0098 (regs)

Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2014:
Bonsmara Koeie is Top Presteerders
Date:
January 2014

Boere besef dat die winsgewendheid van die landbou vandag onder druk is. Baie van die faktore wat tot hierdie situasie bydra, is ongelukkig buite die boer se beheer. Die een aspek wat die boer wel kan beheer, is om die effektiwiteit van die boerdery te verbeter en sodoende winsgewindheid te verhoog.

REPRODUKSIE SYFERS PRAAT DIE HARDSTE

Wat soos ‘n paal bo water staan, is dat reproduksie die enkele, grootste faktor is wat die winsgewindheid van ‘n teelkudde beïnvloed. Dit maak nie saak watter produksiestelsel jy beoefen nie. As koeie nie klokslag kalf nie, is winsgewindheid daarmee heen!

Aanpasbaarheid loop hand aan hand met reproduksie. Koeie wat nie aangepas is nie, kalf nie gereeld nie. Dit is vir die beesboer van kardinale belang om ‘n aangepaste, vrugbare teelkudde te hê. Die Bonsmara het homself reeds bewys as ‘n ras met ‘n hoogs vrugbare moederlyn en van die beste reproduksiesyfers in die mark.

Tabel 1: Reproduksievermoë van die gemiddelde Bonsmara koei in Namibië

Namibiese Bonsmara Ras Gemiddelde Reproduksiesyfers 2013

Ouderdom eerste kalf
35 maande
Tussen kalf periode
404 dae


Die data in Tabel 1 hier bo wys duidelik dat die gemiddelde Bonsmara koei goed aangepas is vir Namibië en dat haar reproduksievermoë puik is.

OEK EN TKP

Alle Bonsmara bulle wat in 2013 aangebied is, ongeag deur watter maatskappy die veiling gedoen is, se ma’s, oumas aan moederskant en oumas aan vaderskant, se reproduksiesyfers is ontleed. Beide die Ouderdom met Eerste Kalf (OEK) en die gemiddelde Tussenkalfperiode (TKP) vir die 3 groepe vroulike diere is ontleed. Slegs die direkte gemete waardes (Fenotipiese waardes) is bereken en nie teelwaardes (Genotipies) nie. Dit is spesifiek so gedoen aangesien die artikel op die kommersiële produsent gemik is. Ander metodes bestaan wel om reproduksievermoë te meet, maar ons voel dat boere goed vertroud is met OEK en TKP.

Koeie met klomp kalwers
Koeie met klomp kalwers

Die data is geneem van beide die vaders- en moederskant van die veilingsbul. Dit strek 2 geslagte terug. Hierdie is om te bewys dat die Bonsmara as ‘n vrugbare en hoogs produserende moederlyn ras nie ‘n nuutjie is nie, maar alreeds geslagte so vasgeteel is deur streng seleksie, gedoen op betroubare data ingesamel tydens verpligte prestasietoetsing

Tabel 2: die reproduksiesyfers van die vroulike voorgeslagte van die 2013 veilingsbulle

Reproduksiesyfers van vroulike voorgeslagte van 2013 veilingsbulle

BULMOEDER BUL OUMA (moer)
BUL OUMA (vaar)
Ouderdom eerste kalf
33 maande
33 maande
31 maande
Tussenkalfperiode
404 dae
406 dae
400 dae


REPRODUKSIESYFERS

Die baie goeie reproduksiesyfers oor geslagte terug wys die waarde van die Bonsmara as moederlyn ras. Hierdie waardes is betekenisvol beter as die industrie standaard. Die data wys ook dat die bulvader se moeder (veilingsbul se ouma aan vaderskant) beter reproduksiesyfers wys as die rasgemiddeld en ook as die bul se ma en ouma aan moederskant. Dit is ‘n indikasie dat telers bulle teel uit uitstaande moeders. Hulle gee dus ook die voordeel deur aan alle kopers van Bonsmara bulle.

VRUGBAARHEID

Vrugbaarheid is ‘n laag oorerfbare eienskap. Boere dink dikwels dat hulle nie genetiese vordering kan maak vir eienskappe wat laag oorerflik is nie. Dit is ‘n fout! Genetiese vordering vind net moeiliker en stadiger plaas as by hoog oorerfbare eienskappe.

Deur streng seleksie in die koei kudde toe te pas, sal vrugbaarder koeie geteel word. Dit help egter alles niks indien die produsent slegs seleksie druk op die koeie plaas, maar hy koop bulle aan uit laag vrugbare moeders nie! Die Bonsmara Beestelers Genootskap van Namibië is industrie leiers met die daarstelling van minimum veilingskriteria waaraan bulmoeders moet voldoen. So beskerm hulle die kopers en sorg dat die Bonsmara telers voortdurend vrugbaarder koeie teel.

BONSMARA BULLE KOM MET GEMOEDSRUS

Bogenoemde data wys dat voornemende kopers Bonsmara bulle met ‘n geruste hart kan aankoop. Hulle kom uit vrugbare en hoogs presterende reproduksievermoë koeie. Suksesvolle boere glo “Kry eers ‘n kalf op die grond voordat begin dink word om vir ander eienskappe te selekteer”.
Met hierdie bewese gegewens kan enige produsent met oortuiging die Bonsmara moeder in enige produksiestelsel aanwend - suiwer teling, kruisteling of terminale teling.

Op die koop toe, moet alle Bonsmara bulle (op die plaas aangekoop of op veiling) die volgende hê:

  1. B- brand wat wys dat dit deur die Genootskap goedgekeur en geregistreer is
  2. Prestasiegetoets wees
  3. Vrugbaarheidsertifikaat van veearts
  4. Geslagsiektevrye sertifikaat deur die veearts
  5. Bewys van vaderskap deur die teler

Belê in Bonsmara bulle en verbeterde reproduksie en winsgewendheid in jou kudde!

Hartebeestloop nooi alle belangstellendes uit na ons veiling op DONDERDAG 22 MEI 2014 asook ons Boeredag op WOENSDAG 21 MEI 2014!

Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap