Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
GOBABIS WORD WEER ROOI!
Date:
July 2018


Ja, ons kleur weer vir Gobabis ROOI met die Bonsmara Veiling op 9 Augustus by die Agra Veilingskrale! Ons het reeds ons veilingsbulle op die web geplaas en sien meer inligting hier!

Gobabis en omgewing is prima beeswêreld en word geken aan kwaliteit speenkalwers en osse.

Daar is sekere eienskappe wat baie belangrik is om konstant goeie beeste te teel. Dit is groeivermoë – beide voorspeense en naspeense groeivermoë, gemiddelde daaglikse gewigstoename (GDT) en die vermoë van die beeste om weiding om te sit in gewig.

As hierdie eienskappe geneties vasgeteel is in ‘n kudde, is dit permanent en teel jy konstant goeie groeiers en goeie omsetters van gras na gewig. Jou gebruiksbulle het verreweg die grootste invloed) om hierdie goeie eienskap gene vas te teel in jou kudde.

Ek het klem gelê om hierdie “game changer)” eienskappe bulle te kies vir die veiling. Die Hartebeestloop bulle is almal baie goeie groeiers en grasomsetters en sal dit permanent in jou kudde vas teel.

Genomies Verrykte Teelwaarde Indekse (GEBV’s) is tans die mees akkuraatste metode om die vermoë van bulle te bepaal om groeivermoë en voeromset oor te dra na hul nageslag. Die Hartebeestloop bulle se vermoë om die goeie eienskappe oor te dra in kuddes, is baie goed gevestig en hoogs akkuraat.

Hoop om jou te sien op 9 Augustus, 11H30, by die Gobabis Agra Veilingskrale!Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2013:
Bonsmara Speenkalwers is Wenners!
Date:
October 2013

Namibië se jaarlikse speenkalfveilings is verby en dit is tyd om boeke te vat oor die jaar se speenkalf gebeure. Die prestasies van die Bonsmara in die speenkalfproduksie stelsel is baie goeie nuus vir die Bonsmara Genootskap!

Vorige jare het die Bonsmara Genootskap moeite gedoen om die totale aantal Bonsmara en Bonsmara kruising kalwers as deel van die totale hoeveelheid speenkalwers aangebied, te evalueer. Dit was om markaandeel te bepaal.

Ons weet nou dat die Bonsmara en Bonsmara kruisings ’n betekenisvolle bydrae lewer tot die getalle speenkalwers wat bemark word en dat die getalle jaarliks vermeerder. Die getal Bonsmara en Bonsmara kruising kalwers vermeerder jaarliks op die veilings wat ’n aanduiding is van die groei in die ras.

Sterk Bonsmara bulkalf wat goeie aanpasbaarheid eienskappe toon.

Wenpakkies speenkalwers word ondersoek en evalueer

Vir 2013 het die Genootskap besluit om die wenpakkies speenkalwers op die AGRA en WLA veilings te evalueer.

Die uitgangspunt is om kwaliteit te meet en nie noodwendig kwantiteit nie.

Die speenkalfpakkies wat ingeskryf is vir die onderskeie kompetisies is van hoë kwaliteit en behoort die beste materiaal op die onderskeie veilings te verteenwoordig.

Tabel 1: Streekwenners van die onderskeie kategorieë.

WENNERS

RAS
Voerkraal kalwers Noorde
Ander ras kruisings
Voerkraal kalwers Sentraal
Ander ras kruisings
Voerkraal kalwers Suide
Bonsmara
Veldkalwers Noorde
Ander ras kruisings
Veldkalwers Sentraal
Bonsmara
Veldkalwers Suide
Ander ras kruisings
Verskalwers Noorde
Ander ras kruisings
Verskalwers Sentraal
Bonsmara kruising
Verskalwers Suide
Bonsmara kruising


Frans en Ellie Lottering ontvang die prys vir Nasionela Speenkalf wenner
Frans en Ellie Lottering ontvang die prys vir Nasionela Speenkalf wenner
Verpligte prestasietoetsing en die voorsiening van uitstaande genetika aan die kommersiële boer bly die hoekstene van die Bonsmara ras.
Vier uit die nege AGRA wenners het dit gedoen met suiwer Bonsmaras of Bonsmara kruisings.
Die nasionale wenner, Frans en Elie Lottering het dit gedoen met suiwer Bonsmaras in die veldkalf kategorie.

Hierdie prestasie wys weereens dat daar suksesvol met die Bonsmara as suiwer ras of in ’n kruisteelstelsel geboer kan word.

Agra se speenkalfveilings

Agra het 17 speenkalfveilings aangebied in 2013 en op elke veiling is daar onderskeidelik 3 wenpakkies speenkalwers aangebied in elke kategorie. Dit is op alle veilings gedoen behalwe op Otavi waar die rasse onbekend was en op Keetmanshoop waar nie 'n verskalf wenner aangewys is nie. Dit beteken dat daar in totaal 47 wenners gekies is.

Speenkalwers het in die volgende kategorieë meegeding:

  • Beste voerkraal potensiaal
  • Beste veldafronding potensiaal
  • Beste potensiaal teelverse

TABEL 2: BONSMARA WENNERS OP AGRA VEILINGS 2013

AANTAL VEILINGS

17

AANTAL MOONTLIKE WENNERS

47
Bonsmara voerkraal kalf wenners
4
Bonsmara veld kalf wenners
3
Bonsmara vers kalf wenners
4
Bonsmara totale aantal wenners
11
% Bonsmara wenners (11/47)
23%


Ons sien die volgende interessante inligting uit Tabel 2:

  • Tabel 2 wys aan dat Bonsmara en Bonsmara kruisings 11 keer uit 'n moontlike 47 kere die pryswenners was.
  • Dit beteken dat die Bonsmara en Bonsmara kruisings 23% wenners op verskillende AGRA speenkalfveilings opgelewer het.

Dit is voorwaar ’n goeie prestasie vir een ras om in 23% van die wenners verteenwoordig te wees!

Windhoek Livestock Auctioneers (WLA) se speenkalfveilings

Windhoek Livestock Auctioneers (WLA) het 6 speenkalfveilings aangebied in 2013.

Speenkalwers het in die volgende kategorieë meegeding:

  1. Beste voerkraal potensiaal
  2. Beste veldafronding potensiaal

In elke kategorie is 3 plekke toegeken. Op die Hochfeld speenkalfveiling is egter slegs 2 wenners aangewys en nie 3 nie. Daar is dus 34 plekwenners vir die 6 veilings.

TABEL 3: BONSMARA WENNERS OP WLA VEILINGS 2013

AANTAL VEILINGS

6

AANTAL MOONTLIKE WENNERS

34
Bonsmara voerkraal kalf wenners
4
Bonsmara veld kalf wenners
6
Bonsmara totale aantal wenners
10
% Bonsmara wenners (10/34)
29%


Ons sien uit Tabel 3 dat 10 uit die 34 plekwenners was Bonsmara of Bonsmara kruisings wat beteken dat 29% van die pryse deur die Bonsmara gewen is!

Dit wys dat goeie kwaliteit Bonsmaras regoor Namibië beskikbaar is ongeag wie en waar die veilings aanbied word. Voortgesette prestasietoetsing, teel wat die mark vereis en om te luister na wat die kommersiële boer vra, sal die langtermyn sukses van die Bonsmara verseker. Die Bonsmara Genootskap is trots op die groot bydrae wat die ras maak tot die sukses van speenkalfprodusente in Namibië.

Die beduidende persentasie Bonsmaras en Bonsmara kruisings wat in die wenpakkies verteenwoordig is, is ’n pluimpie vir die Genootskap en telers.

Bonsmara Genootskap dra gelukwensinge oor!

Die Bonsmara Genootskap wil hiermee ook sy gelukwense oordra aan al die onderskeie wenners en ander rasgenootskappe met hulle prestasies.

’n Spesiale woord van gelukwense ook aan Frans en Elie Lottering – Nasionale Wenners van AGRA se speenkalf kompetisie. Dit is voorwaar ’n uitsonderlike prestasie veral as in aanmerking geneem word dat die wenpakkie speenkalwers suiwer Bonsmaras was wat alle die ander rasse en kruisings uitgestof het!

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap