Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
MEN AT WORK!
Who could it be now?
Date:
October 2017


And “Who could it be now”? None other than a beautiful broad Bonsmara bull, that made the selection to be used in the stud. Is the tune from the band "Men at work" also in your head now? :)

This "working man" has 45 super-low-maintenance cows now, in a 400 hectare camp in the Namibian Kalahari. All of them bred from grain-free, grass developed cows and bulls – and we continue with the winning recipe! In April 2018 - with hopefully more rain - he will get 55+ cows.

Just shows you, grass developed bulls can also be broad, thick-set and easy fleshing
– and the best part is that they maintain condition, even in the Kalahari.

What do we expect from HIM?

 • a 100 calves per year over 2 breeding seasons!


 • What do we expect from his bull calves?

 • EXACTLY THE SAME!
 • Comments:

  { 0 comments… read them below or add one }
  Leave a comment:
  Register here if you are new
  or
  Login here
  E-mail: 
  Password: 

  Forgot your Password?
  Back to Top

  News Article selected in the Archive of 2013:
  Bonsmara Speenkalwers is Wenners!
  Date:
  October 2013

  Namibië se jaarlikse speenkalfveilings is verby en dit is tyd om boeke te vat oor die jaar se speenkalf gebeure. Die prestasies van die Bonsmara in die speenkalfproduksie stelsel is baie goeie nuus vir die Bonsmara Genootskap!

  Vorige jare het die Bonsmara Genootskap moeite gedoen om die totale aantal Bonsmara en Bonsmara kruising kalwers as deel van die totale hoeveelheid speenkalwers aangebied, te evalueer. Dit was om markaandeel te bepaal.

  Ons weet nou dat die Bonsmara en Bonsmara kruisings ’n betekenisvolle bydrae lewer tot die getalle speenkalwers wat bemark word en dat die getalle jaarliks vermeerder. Die getal Bonsmara en Bonsmara kruising kalwers vermeerder jaarliks op die veilings wat ’n aanduiding is van die groei in die ras.

  Sterk Bonsmara bulkalf wat goeie aanpasbaarheid eienskappe toon.

  Wenpakkies speenkalwers word ondersoek en evalueer

  Vir 2013 het die Genootskap besluit om die wenpakkies speenkalwers op die AGRA en WLA veilings te evalueer.

  Die uitgangspunt is om kwaliteit te meet en nie noodwendig kwantiteit nie.

  Die speenkalfpakkies wat ingeskryf is vir die onderskeie kompetisies is van hoë kwaliteit en behoort die beste materiaal op die onderskeie veilings te verteenwoordig.

  Tabel 1: Streekwenners van die onderskeie kategorieë.

  WENNERS

  RAS
  Voerkraal kalwers Noorde
  Ander ras kruisings
  Voerkraal kalwers Sentraal
  Ander ras kruisings
  Voerkraal kalwers Suide
  Bonsmara
  Veldkalwers Noorde
  Ander ras kruisings
  Veldkalwers Sentraal
  Bonsmara
  Veldkalwers Suide
  Ander ras kruisings
  Verskalwers Noorde
  Ander ras kruisings
  Verskalwers Sentraal
  Bonsmara kruising
  Verskalwers Suide
  Bonsmara kruising


  Frans en Ellie Lottering ontvang die prys vir Nasionela Speenkalf wenner
  Frans en Ellie Lottering ontvang die prys vir Nasionela Speenkalf wenner
  Verpligte prestasietoetsing en die voorsiening van uitstaande genetika aan die kommersiële boer bly die hoekstene van die Bonsmara ras.
  Vier uit die nege AGRA wenners het dit gedoen met suiwer Bonsmaras of Bonsmara kruisings.
  Die nasionale wenner, Frans en Elie Lottering het dit gedoen met suiwer Bonsmaras in die veldkalf kategorie.

  Hierdie prestasie wys weereens dat daar suksesvol met die Bonsmara as suiwer ras of in ’n kruisteelstelsel geboer kan word.

  Agra se speenkalfveilings

  Agra het 17 speenkalfveilings aangebied in 2013 en op elke veiling is daar onderskeidelik 3 wenpakkies speenkalwers aangebied in elke kategorie. Dit is op alle veilings gedoen behalwe op Otavi waar die rasse onbekend was en op Keetmanshoop waar nie 'n verskalf wenner aangewys is nie. Dit beteken dat daar in totaal 47 wenners gekies is.

  Speenkalwers het in die volgende kategorieë meegeding:

  • Beste voerkraal potensiaal
  • Beste veldafronding potensiaal
  • Beste potensiaal teelverse

  TABEL 2: BONSMARA WENNERS OP AGRA VEILINGS 2013

  AANTAL VEILINGS

  17

  AANTAL MOONTLIKE WENNERS

  47
  Bonsmara voerkraal kalf wenners
  4
  Bonsmara veld kalf wenners
  3
  Bonsmara vers kalf wenners
  4
  Bonsmara totale aantal wenners
  11
  % Bonsmara wenners (11/47)
  23%


  Ons sien die volgende interessante inligting uit Tabel 2:

  • Tabel 2 wys aan dat Bonsmara en Bonsmara kruisings 11 keer uit 'n moontlike 47 kere die pryswenners was.
  • Dit beteken dat die Bonsmara en Bonsmara kruisings 23% wenners op verskillende AGRA speenkalfveilings opgelewer het.

  Dit is voorwaar ’n goeie prestasie vir een ras om in 23% van die wenners verteenwoordig te wees!

  Windhoek Livestock Auctioneers (WLA) se speenkalfveilings

  Windhoek Livestock Auctioneers (WLA) het 6 speenkalfveilings aangebied in 2013.

  Speenkalwers het in die volgende kategorieë meegeding:

  1. Beste voerkraal potensiaal
  2. Beste veldafronding potensiaal

  In elke kategorie is 3 plekke toegeken. Op die Hochfeld speenkalfveiling is egter slegs 2 wenners aangewys en nie 3 nie. Daar is dus 34 plekwenners vir die 6 veilings.

  TABEL 3: BONSMARA WENNERS OP WLA VEILINGS 2013

  AANTAL VEILINGS

  6

  AANTAL MOONTLIKE WENNERS

  34
  Bonsmara voerkraal kalf wenners
  4
  Bonsmara veld kalf wenners
  6
  Bonsmara totale aantal wenners
  10
  % Bonsmara wenners (10/34)
  29%


  Ons sien uit Tabel 3 dat 10 uit die 34 plekwenners was Bonsmara of Bonsmara kruisings wat beteken dat 29% van die pryse deur die Bonsmara gewen is!

  Dit wys dat goeie kwaliteit Bonsmaras regoor Namibië beskikbaar is ongeag wie en waar die veilings aanbied word. Voortgesette prestasietoetsing, teel wat die mark vereis en om te luister na wat die kommersiële boer vra, sal die langtermyn sukses van die Bonsmara verseker. Die Bonsmara Genootskap is trots op die groot bydrae wat die ras maak tot die sukses van speenkalfprodusente in Namibië.

  Die beduidende persentasie Bonsmaras en Bonsmara kruisings wat in die wenpakkies verteenwoordig is, is ’n pluimpie vir die Genootskap en telers.

  Bonsmara Genootskap dra gelukwensinge oor!

  Die Bonsmara Genootskap wil hiermee ook sy gelukwense oordra aan al die onderskeie wenners en ander rasgenootskappe met hulle prestasies.

  ’n Spesiale woord van gelukwense ook aan Frans en Elie Lottering – Nasionale Wenners van AGRA se speenkalf kompetisie. Dit is voorwaar ’n uitsonderlike prestasie veral as in aanmerking geneem word dat die wenpakkie speenkalwers suiwer Bonsmaras was wat alle die ander rasse en kruisings uitgestof het!

  Comments:

  { 0 comments… read them below or add one }
  Leave a comment:
  Register here if you are new
  or
  Login here
  E-mail: 
  Password: 

  Forgot your Password?
  Back to Top

  Archive 2017
  Archive 2016
  Archive 2015
  Archive 2014
  Archive 2013
  Archive 2012
  Archive 2011
  Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap