Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
GOBABIS WORD WEER ROOI!
Date:
July 2018


Ja, ons kleur weer vir Gobabis ROOI met die Bonsmara Veiling op 9 Augustus by die Agra Veilingskrale! Ons het reeds ons veilingsbulle op die web geplaas en sien meer inligting hier!

Gobabis en omgewing is prima beeswêreld en word geken aan kwaliteit speenkalwers en osse.

Daar is sekere eienskappe wat baie belangrik is om konstant goeie beeste te teel. Dit is groeivermoë – beide voorspeense en naspeense groeivermoë, gemiddelde daaglikse gewigstoename (GDT) en die vermoë van die beeste om weiding om te sit in gewig.

As hierdie eienskappe geneties vasgeteel is in ‘n kudde, is dit permanent en teel jy konstant goeie groeiers en goeie omsetters van gras na gewig. Jou gebruiksbulle het verreweg die grootste invloed) om hierdie goeie eienskap gene vas te teel in jou kudde.

Ek het klem gelê om hierdie “game changer)” eienskappe bulle te kies vir die veiling. Die Hartebeestloop bulle is almal baie goeie groeiers en grasomsetters en sal dit permanent in jou kudde vas teel.

Genomies Verrykte Teelwaarde Indekse (GEBV’s) is tans die mees akkuraatste metode om die vermoë van bulle te bepaal om groeivermoë en voeromset oor te dra na hul nageslag. Die Hartebeestloop bulle se vermoë om die goeie eienskappe oor te dra in kuddes, is baie goed gevestig en hoogs akkuraat.

Hoop om jou te sien op 9 Augustus, 11H30, by die Gobabis Agra Veilingskrale!Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2013:
Kommentaar-funksie werk nou!
Comment section of website up and running!
Date:
October 2013

Ons is in ons noppies om te verkondig dat ons kommentaar-funksie ("Comments section") van hierdie webwerf geaktiveer is en goed werk! Ons hoop dat hierdie gedeelte van die webwerf kan dien as goeie kommunikasie middel asook 'n forum waar ons van MEKAAR kan leer.
Onderaan ELKE artikel/publikasie of nuusberig is die plek waar jy kan registeer (as jy nog nie het) of ook kan in-log met jou e-pos adres asook jou wagwoord. Indien jy verkies om anoniem te bly, gebruik enige woord wat jy wil as "naam" wanneer jy registreer. Eersdaags sal ons ook die funksie hê om jou wagwoord aan jou te verskaf sou jy dit vergeet het.
Ons kan nie wag om van jou te hoor en te leer nie!
Kliek hier vir die INSTRUKSIES om die kommentaar-funksie te gebruik...


At last we can announce that the Comment-section of this website is up and running! We really hope that this function will be used as a good communications tool as well a forum where we can learn from EACH OTHER.
Below EVERY article/publication and news item, is the place where you must register (if you had never logged in) or log-in (for old timers) using your email address and password. Should you choose to remain anonymous, you may register with any word you choose as a "name". Soon we will also have the function whereby we can supply you with a forgotten password as well.
Click here to get to the INSTRUCTIONS to use the comments function.
We can't wait to hear and learn from you!

instruksies om die kommentaar-funksie te gebruik

Beweeg af na onder op die blad en waar die sin staan: "Read them below or ADD ONE, moet jy asb kliek op "add one".

Onmiddellik sal daar 'n gedeelte oopmaak waar jy of kan registeer (vir mense wat nog nie voorheen geregistreer het nie) of kan log-in (vir mense wat reeds voorheen geregistreer het (soms is hierdie gedeelte sommer klaar sigbaar!).

Gaan voort om jou kommentaar te tik in die tikblok. Daarna klik jy SUBMIT.

Indien daar reeds kommentare is en jy op iemand spesifiek se kommentaar antwoord, kliek die word REPLY direk onder die person se kommentaar. Onmiddellik sal die gedeelte oopmaak en jy gaan voort soos hier bo verduidelik.

As jy iets getik het in tikblok en sien jy wou dalk op IEMAND ANDERS se kommentaar geantwoord het, kliek op CANCEL REPLY en begin voor.

BAIE MAKLIK!

En onthou jy kan op enige vorige artikel of nuusberig kommentare lug!

The rest of the English version

instructions on how to use the comments on the website

Where you see "Read them below or ADD ONE, please click on "add one".

Immediately a screen will open where you can either register (first time users) or log-in (old timers). It could be that this part is already visible as well.

Continue to add your comment in the block and click SUBMIT afterwards.

Should you want to reply on another comment, please click REPLY directly underneath that comment and the same register / log-in screen will open up. Do as described earlier.

Should you realize that you want to rather cancel what ever you started typing or if you have perhaps replied to the wrong person and you want to cancel that, you can always click the CANCEL REPLY and start afresh.

EASY!

Remember that you may post comments on any previous article/publication or news event!

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap