Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
G8 Veiling 2018
30 Augustus 11H30
Date:
August 2018


Dis weer G8 veiling tyd!

Op 30 Augustus bied ons weer top Bonsmara bulle aan by die Windhoek Agra ring, om 11h30. Volg gerus die skakel om al die bulle en beskrywings te besigtig.

Die Bonsmara is bekend as maklike boerbees.

Een van die ras se baie goeie eienskappe is dat meeste bulle op verse en koeie gebruik kan word – in boeretaal staan dit bekend as “All Rounder” bulle. Hierdie is tipiese kalfgemak bulle met ook goeie bouvorm wat swaar speenkalwers en goeie osse sal produseer.

Dit is diè tipe bulle waaruit boere vervangingsverse moet teel – veral as die bulle positief is op melkwaardes. Die verse is gewoonlik “easy fleshing”, sit gou vet aan, kom vinnig in kondisie om bul te vat en het genoeg melk om ‘n goeie kalf te speen.

Dit was dan ook die kriteria wat gebruik is om die G8 veilingsbulle uit te kies. 4 Uit die 5 Hartebeestloop bulle is “All Rounders” en al 5 bulle is positief op melkwaarde.


HART 15-0152 (links) & HART 15-0098 (regs)

Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2013:
Hartebeestloop Kudde vereer!
Our Stud Honoured!
Date:
August 2013

Jump start to the English version

HARTEBEESTLOOP KUDDE WORD VEREER DEUR SUID AFRIKAANSE LANDBOUNAVORSINGSRAAD (LNR)
Dit is vir ons ‘n geweldige voorreg om te mag aankondig dat Hartebeestloop Bonsmaras aangewys is as die 2013 nie-SA Wenner vir die LNR Nasionale Vleisbeesverbeteringskudde van die Jaar Toekenning.

Vanjaar is die eerste jaar dat die LNR kuddes van ALLE vleisbeesrasse (ongeag van watter diensverskaffer -LNR, SA Stamboek of Breedplan - die betrokke telersgenootskap gebruik maak) in aanmerking geneem het vir hierdie toekenning. Benewens hierdie verandering, is ook besluit om die finaliste uit te brei om kuddes van ander Suider-Afrika lande in te sluit. Dit is van hierdie groep wat Hartebeestloop nou die wenner is!

Op hierdie stadium is Hartebeestloop dus nou ‘n finalis om ook te mag deelneem, saammet die 9 ander Suid-Afrikaanse provinsiale wenners, om aangewys te kan word vir die algemene wenner van die bes presterende kudde van die jaar.

Volgens Leslie Bergh (sien ook sy brief aan Hartebeestloop) is 4 van die 10 finaliste hierdie jaar, Bonsmara kuddes, naamlik:

  • Arcadia Bonsmaras, Arthur de Villiers, Vrystaat Provinsiale wenner
  • Culmpine Bonsmaras, Nick & Peter Farrant, Limpopo Provinsiale wenner
  • Hotvoor Bonsmaras, Danie Olivier, KwaZula-Natal Provinsiale wenner
  • Hartebeestloop Bonsmaras, Joggie Briedenhann, Nambia - Nie-SA Wenner

Benewens ‘n pragtige trofee, is die gesogte prys vir die nasionale wenner ’n besoek aan die Beef Improvement Federation se jaarlikse kongres in die VSA. Die waarde van hierdie prys is ongeveer R50 000. Die trofee en besoek aan die 2014 BIF kongres is geborg deur ABSA.
Die oorhandiging van die serfifikate aan die provinsiale wenners en die aankondiging van die Nasionale Wenner is die hoogtepunt van die LNR Nasionale Vleisbeespresteerders Toekenningsseremonie wat plaasvind op Donderdag, 29 Augustus by die Lente Skou in Pretoria.

Hartebeestloop voel geweldig vereerd deur aangewys te wees as die wenner van die nie-Suid Afrikaanse seksie asook om te mag deelneem saammet die ander 9 provinsies vir ‘n algemene wenner.

HARTEBEESTLOOP STUD HONOURED BY SOUTH AFRICAN AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL (ARC)

English version
The announcement of Hartebeestloop Bonsmara being selected as the winner in the non-Republic of South Africa category for the ARC National Beef Improvement Stud of the Year, has been received with utter joy and excitement from all of us in the Hartebeestloop camp!.

This year is the first time that studs from all beef breeds could take part in the competition. Furthermore, it was decided by the ARC, to expand the competition to include studs from other Southern African countries and to also include studs registered with SA Stud Book and Breedplan. This decision covers all studs in Southern Africa.

By winning this category, Hartebeestloop Bonsmaras will also be considered with the nine South African Provincial winners for the National (overall) Winner. According to Leslie Bergh (see also his letter to Hartebeestloop), four of the ten herds in the run for the National Winner of this year's ARC National Beef Cattle Improvement Herd of the Year Award, are Bonsmara herds, namely:

  • Arcadia Bonsmaras, Arthur de Villiers, Free State Provincial Winner
  • Culmpine Bonsmaras, Nick & Peter Farrant, Limpopo Provincial Winner
  • Hotvoor Bonsmaras, Danie Olivier, KwaZula-Natal Provincial Winner
  • Hartebeestloop Bonsmaras, Joggie Briedenhann, Nambia - Non-SA Winner

Apart from the beautiful trophy, the sought-after prize for the National Winner, is a visit to the Beef Improvement Federation’s annual conference in the USA. This value of this price is worth approximately N$ 50 000.00. Both the trophy as well as the visit to the 2014 BIF congress is sponsored by ABSA.
The presentation of the certificates for the provincial winners and the announcement of the National Winner, is the highlight of the ARC National Beef Performers Awards ceremony which takes place on Thursday, 29 August at the Spring Fair in Pretoria.

Hartebeestloop Bonsmara feels greatly privileged to have been chosen to take part first of all. To be a winner in the category for non-South Africans is for sure the greatest honour and recognition.Sien die brief van die LNR (Leslie Bergh) aan Hartebeestloop Bonsmara met die goeie nuus dat hulle die nie-RSA afdeling gewen het!
This letter unfortunately is only available in Afrikaans.

Letter from ARC to Hartebeestloop
Letter from ARC to Hartebeestloop

Comments:

{ comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap