Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
GOBABIS WORD WEER ROOI!
Date:
July 2018


Ja, ons kleur weer vir Gobabis ROOI met die Bonsmara Veiling op 9 Augustus by die Agra Veilingskrale! Ons het reeds ons veilingsbulle op die web geplaas en sien meer inligting hier!

Gobabis en omgewing is prima beeswêreld en word geken aan kwaliteit speenkalwers en osse.

Daar is sekere eienskappe wat baie belangrik is om konstant goeie beeste te teel. Dit is groeivermoë – beide voorspeense en naspeense groeivermoë, gemiddelde daaglikse gewigstoename (GDT) en die vermoë van die beeste om weiding om te sit in gewig.

As hierdie eienskappe geneties vasgeteel is in ‘n kudde, is dit permanent en teel jy konstant goeie groeiers en goeie omsetters van gras na gewig. Jou gebruiksbulle het verreweg die grootste invloed) om hierdie goeie eienskap gene vas te teel in jou kudde.

Ek het klem gelê om hierdie “game changer)” eienskappe bulle te kies vir die veiling. Die Hartebeestloop bulle is almal baie goeie groeiers en grasomsetters en sal dit permanent in jou kudde vas teel.

Genomies Verrykte Teelwaarde Indekse (GEBV’s) is tans die mees akkuraatste metode om die vermoë van bulle te bepaal om groeivermoë en voeromset oor te dra na hul nageslag. Die Hartebeestloop bulle se vermoë om die goeie eienskappe oor te dra in kuddes, is baie goed gevestig en hoogs akkuraat.

Hoop om jou te sien op 9 Augustus, 11H30, by die Gobabis Agra Veilingskrale!Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2013:
Hartebeestloop / Standard Bank Finansieringskema - enige veiling!
Standard Bank Financing Sche
Date:
July 2013

Hartebeestloop Bonsmaras en Standard Bank het saam gespan om die finansieringskema uit te brei na alle veilings waarop Hartebeestloop diere aangebied word. Dit maak dit moontlik vir boere wat nie die jaarlikse produksie veiling kan bywoon nie om ook toegang tot Hartebeestloop genetika en die finansieringskema te hê.
Ons bied 2 uitstekende bulle aan op die Genepoel veiling op Vrydag 16 Augustus om 11h00 by die Agra Ring. Gesels gerus met die Standard Bank personeel of direk met ons indien jy belangstel in die bulle via die finansieringskema. Sien gerus die kontaknommers van Standard Bank personeel wat kan help. LEES MEER...

Hartebeestloop Bonsmaras and Standard Bank have expanded the financing scheme to include all auctions where our animals are offered for sale. This will allow for farmers who could not attend the annual auction at Hartebeestloop to also make use of the financing scheme and acquire top genetics.
We offer 2 excellent bulls for sale at the Genepoel Auction on Friday the 16th of August at 11h00 at the Agra Ring. Please speak to Standard Bank or directly to us if you are interested in the bulls via the financing scheme. We have the contact numbers of Standard Bank staff available.

HARTEBEESTLOOP STANDARD BANK FINANCING SCHEME

We make it easy for you to acquire Hartebeestloop genetics!

For financing options associated with the Standard / Hartebeestloop Scheme, kindly contact the following persons at the Standard Bank Agricultural Division:

 • Herman Coetzee Central (061) 294 2451
 • Gerhard Mukuahima Central (061) 294 2684
 • Andre Botes Central (061) 294 2476
 • Dwaine Henckert Central (061) 294 2851
 • Abie Blaauw Okahandja (062) 503 047
 • Johan Swart Otjiwarongo (067) 302 051
 • Adri Horn Outjo/Omaruru (067) 313 016
 • Jan Hayward Tsumeb (067) 220 956
 • Johan Van Wyk Gobabis (062) 562 423
 • Christo Kruger Mariental (063) 242 371
 • Johan Marais Keetmanshoop (063) 223 274


Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap