Hartebeestloop

NEWS AND EVENTS

The latest News:
GOBABIS WORD WEER ROOI!
Date:
July 2018


Ja, ons kleur weer vir Gobabis ROOI met die Bonsmara Veiling op 9 Augustus by die Agra Veilingskrale! Ons het reeds ons veilingsbulle op die web geplaas en sien meer inligting hier!

Gobabis en omgewing is prima beeswêreld en word geken aan kwaliteit speenkalwers en osse.

Daar is sekere eienskappe wat baie belangrik is om konstant goeie beeste te teel. Dit is groeivermoë – beide voorspeense en naspeense groeivermoë, gemiddelde daaglikse gewigstoename (GDT) en die vermoë van die beeste om weiding om te sit in gewig.

As hierdie eienskappe geneties vasgeteel is in ‘n kudde, is dit permanent en teel jy konstant goeie groeiers en goeie omsetters van gras na gewig. Jou gebruiksbulle het verreweg die grootste invloed) om hierdie goeie eienskap gene vas te teel in jou kudde.

Ek het klem gelê om hierdie “game changer)” eienskappe bulle te kies vir die veiling. Die Hartebeestloop bulle is almal baie goeie groeiers en grasomsetters en sal dit permanent in jou kudde vas teel.

Genomies Verrykte Teelwaarde Indekse (GEBV’s) is tans die mees akkuraatste metode om die vermoë van bulle te bepaal om groeivermoë en voeromset oor te dra na hul nageslag. Die Hartebeestloop bulle se vermoë om die goeie eienskappe oor te dra in kuddes, is baie goed gevestig en hoogs akkuraat.

Hoop om jou te sien op 9 Augustus, 11H30, by die Gobabis Agra Veilingskrale!Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

News Article selected in the Archive of 2013:
Hartebeestloop/Agra Farmers Day Program
Date:
February 2013

HARTEBEESTLOOP/AGRA BOEREDAG is altyd aktueel, oorspronklik en reg op die boer af. Dit sien mens sommer ook weer dadelik op hierdie jaar se 2013 Boeredag Program! Dit wat saak maak in die land en vir die boer, is waaroor ons praat. Niks te hoog en ook niks te laag - ons gehoor is die kommersiële boer wat vooruit wil gaan. Ons hou dit natuurlik en eenvoudig - die manne praat oor diere op die veld. Ons nooi jou hartlik uit om die dag saam met ons te geniet. Om meer te lees oor wat ons beplan vir hierdie dag, druk hierdie skakel.

The HARTEBEESTLOOP/AGRA FARMERS DAY is always current, original and aimed at the farmer. It is easy to see what we mean if you look at the 2013 Farmers Day Program! We talk about what matters in the country and also what is important for the farmer. Nothing too fancy or too common - our audience is the commercial farmer who wants to learn more. We keep it natural and simple - and speak about animals on the veld. We cordially invite you to enjoy the day with us.

Die sprekers vir die dag

Elkeen van die sprekers is ‘n swaargewig in sy eie reg! Hulle gaan met passie praat oor goed wat na aan hulle harte is. Lees gerus ook die verkorte CV’s van die sprekers, aangeheg op die 2013 Boeredag Program.

Die Boeredag word aangebied op 30 Mei, een dag voor die Hartebeestloop veiling (31 Mei), op die plaas self. Verrigtinge begin om 8h30 met registrasie.

Die dag is gratis - slegs die etes en drinkgoed moet betaal word. Daar sal 'n kontant kroeg beskikbaar wees en Agra verskaf die 3 etes vir die dag. Hou in gedagte dat daar ‘n braai is in die aand waar almal gewoonlik lekker saam kuier. Ons sien werklik uit daarna om julle almal te ontvang!

Kontak ons gerus indien ons van hulp kan wees.

The lecturers for the day

Each one of the speakers is a heavy weight in his own right! They are going to keep us captivated and entertained with their passion for their topics. Read the shortened CV’s of the speakers on the 2013 Farmers Day Program.

The farmers Day is held on 30 May - the day before the auction (31 May) at Hartebeestloop. The day starts at 08h30 with registration.

Attendance is free of charge, only meals and drinks are payable - Agra will prepare all meals for the day. Keep in mind that we have a braai in the evening where we can relax and mingle. Cash bar facility is available. We really look forward welcoming you there!

Do contact us if we can be of assistance.

HARTEBEESTLOOP BOEREDAG / HARTEBEESTLOOP FARMERS DAY

TYD/TIME ONDERWERP/TOPIC SPREKER/LECTURER

08:30 - 09:00

Registrasie / Registration

09:00 – 09:10

Opening Ds Gerhard Liebenberg

09:10 – 10:00

Dit het alles te doen met 21 dae!
It all boils down to 21 days!
Barry Symons
CV (217 Kb)

10:00 – 11:00

Ons roer en boer in Afrika - man, en is dit lekker!
We charm and farm in Africa –and boy, are we loving it!
Prof Willie Esterhuyse
CV (234 Kb))

11:00 – 11:30

Tee/Koffie/Tea/Coffee

11:30 – 12:30

Alles en nog meer oor Veldbulle – die geheim is nou uit oor hoekom Veldbulle werk!
All and more about Veld bulls - we are letting you in on the secret of this success story!
Dr Hannes Dreyer
CV (224 Kb)

13:00 – 14:00

Middagete / Lunch

14:00 – 15:00

Dit is belangrik om te weet wat gaan aan in die rumen van lae insetkoste diere op natuurlike weiding – kom leer saam.
It is important to know what happens in the rumen of low input cost cattle on natural grazing – come join the "school".
Dr Kenneth Botha
CV (230 Kb)

15:00 – tot laat/to late

Bulle deur die ring, bespreking en saam kuier!
Bulls through the ring, discussion and socializing!
Japie Bestebreurtje, Kiep Lepen; Joggie Briedenhann

Comments:

{ 0 comments… read them below or add one }
Leave a comment:
Register here if you are new
or
Login here
E-mail: 
Password: 

Forgot your Password?
Back to Top

Archive 2018
Archive 2017
Archive 2016
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012
Archive 2011
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap