Hartebeestloop

Hartebeestloop
Auction 2015

Index    Overview    Newsletter  General  Videos   All Auctions

Quickview | Large | Description | Descriptions All | Videos

<< PREV | NEXT >> 

Kies Afrikaans

VIDEO  /  SIRE

We also have the following easy to use PDF documents (available for download):

  1. Convenient English PDF document available for download with Auction NEWSLETTER as well as descriptions of 33 bulls – 764 Kb
  2. The BREEDING VALUES of all auction animals in PDF format for download, – 961 Kb
  3. Commercial female animal catalogue, in Word format – 12.7 Kb
  4. Portuguese Catalogue of 33 bulls in PDF format for download – 703 Kb

 Back to Top

View English


VIDEO  /  STOETVAAR

Ons het die volgende PDF dokumente beskikbaar vir aflaai:

  1. PDF dokument met die 2015 Veilingsnuusbrief met 33 bulbeskrywings van die 63 bulle op aanbieding (764 Kb)
  2. Die TEELWAARDES van alle veilingsdiere in PDF dokument vir aflaai – 961 Kb
  3. Kommersiële vrouike diere katalogus, in Word formaat – 12.7 Kb>
  4. Portugese Bul Katalogus van 33 van die bulle in PDF formaat vir aflaai – 703 Kb

 Terug na Bo
Facebook  Contact us | Copyright 2012, All rights reserved | Sitemap